10.01.2017

Gradske potpore za programe iz područja vatrogastva, kulture i zdravstva

Na temelju Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice te drugih pravnih odluka Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavio je nekoliko Javnih poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz više područja javnog djelovanja.

Raspisan je Javni poziv za dodjelu potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti u 2017.godini. Za socijalno-humanitarne i zdravstvene aktivnosti osiguran je iznos od 80.000,00 kuna, zatim za aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata osiguran je iznos od 50.000,00 kuna. Za aktivnosti udruga koje su sukladne Strategiji izjednačavanja mogućnosti i prava osoba s invaliditetom Grada Velike Gorice osiguran je iznos od 35.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijske potpore koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Pozivu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 10.000,00 kuna.

Detalje ovog poziva pogledajte OVDJE.

Raspisan je i Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja socijalno- humanitarne i zdravstvene djelatnosti od interesa za Grad Veliku Goricu u 2017.godini u sklopu kojeg je osigurano ukupno 570.000 kuna. U okviru ovog Poziva Udruge i druge neprofitne organizacije mogu prijaviti program/projekt za određena programska područja koja su od posebnog interesa za Grad Veliku Goricu, to su programi projekti: u području socijalno-humanitarne djelatnosti; u području zaštite od nasilja u obitelji; u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi; u području prevencije bolesti i zdravstvene zaštite i u području brige za branitelje Domovinskog rata. Detaljan natječaj pogledajte OVDJE.Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja razvoja vatrogastva i pružanje zaštite od požara od interesa za Grad Veliku Goricu također je raspisan, a detalje natječaja pronađite OVDJE. Riječ je o ptoporama za programe/projekte provođenja mjera zaštite od požara, najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna.

Pozivaju se umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti da predlože programe/projekte za sufinanciranje iz proračuna Grada Velike Gorice u 2017. godini. Udruge s projektima očuvanja tradicijske kulture, održavanje manifestacija iliotkupa književne/umjetničke produkcije za loklanu zajednicu mmogu se javiti na natječaj o kojem OVDJE možete pročitati više. Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupni iznos od 795.000,00 kuna

Još 240 tisuća kuna osigurano je u gradskom Proračunu za predlaganje programa pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2017. godinu od interesa za Grad Veliku Goricu, a detalje ovog poziva pronađite OVDJE.