09.01.2017

Stižu li manji računi za zbrinjavanje kućnog otpada?

Prvog dana 2017. godine na snagu su stupile zakonske izmjene o porezu na dodanu vrijednost - PDV-u, a zbog kojih možda plaćate veću cijenu kave u kafiću, no trebali bi i niže cijene električne energije i odvoza otpada.

Naime, ovim zakonom se navodi kako se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu. Stoga nas je zanimalo hoće li i Velikogoričane, baš kao što je to slučaj u drugim gradovima, dočekati smanjenje računa za odvoz otpada.

Iz VG čistoće su nam odgovorili kako je uz ovaj Zakon izdan i Pravilnik, a zbog nepodudaranja u formulacijama ovih dvaju državnih akata zatražili su tumačenje Ministarstva financija.

- Mišljenja smo da je usluga odlaganja otpada obuhvaćena ovim smanjenjem. Međutim,  kako nismo sigurni da li je zakonodavac formulirajući odredbu o uslugama na koje se odnosi smanjenje imao u vidu pojmovno razgraničenje usluga iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, pričekat ćemo službeno tumačenje Ministarstva financija - stoji u odgovoru iz VG Čistoće kojeg potpisuje direktor Željko Galeković, navodeći i kako "u svakom slučaju smanjenje PDV-a utjecalo bi na smanjenje cijene usluga koje su obuhvaćene navedenom zakonskom formulacijom".