°C 29

3. Dječji susreti

06.11.2018.

Ivana Ćurić

-dječji folklorni susreti povodom Martinja

-početak u 17 sati