°C 5

8. Memorijal Josipa Robića Habe

19.06.2018.

Petar Brnada

Vatrogasno natjecanje djece na igralištu kraj Područne škole Buševec.

Početak u 14 sati.