°C 8

Arduino radionice robotike u POUVG-u

26.01.2017.

Nefertum IT

Ulazak u svijet robotike Arduino programa od sada nudi Pučko otvoreno učilište Velika Gorica koje za djecu i mlade pokreće novu radionicu robotike.

Arduino radionice robotike namijenjene su uzrastu od 6 do 16 godina, a sadrže osnove elektronike, automatike i robotike uz primjenu i programiranje na računalu. Ovisno o dobi uzrasta koristi se programiranje u ArduBlock ili pojednostavljenoj verziji C programa.

Svaka radionica traje dva školska sata gdje se prvi sat savladavaju osnove robotike i elektronike, a drugi se sat isti zadatak programira te pokazuje njegova primjena.

-  Svi zadaci se odnose na stvari koje koristimo u svakidašnjem životu kao princip rada semafora, trčeće svjetlo, igranje sa bojama i senzorima -  navode iz POUVG-a o radionicama na kojima će se programirati s diodama, sklopkama, zvukom, fotootpornicima i drugim elektroničkim sklopovima za razumijevanje robotike.Kroz 30 sati nastave mlade robotičare vodit će prof. Kristina Panidžić, a roditelji će za ovo znanje svojoj djeci trebati izdvojiti 855 kuna plativih u pet rata. Za sve dodatne informacije upite šaljite na e-mail: obrazovanje@pouvg.hr ili nazovite 6259 806 ili 098/316-419.