°C 19

Koncert zagrebačkog kvarteta

17.09.2018.

Petar Brnada

Sudjeluju: Martin Krpan, violina; Hrvoje Philips, violina; Davor Philips, viola; i Martin Jordan, violončelo-

Početak u 19:30.