°C 20

Otvorenje festivala iz Kapele u Velikoj Mlaki možete pratiti i putem streama

05.07.2019.

Romana Šimek

U nacionalnom registru zaštićenih nepokretnih spomenika Republike Hrvatske posebno mjesto zauzimaju spomenici  drvene arhitekture. Unutar drvene arhitekture svojim graditeljskim umijećem i stilskim karakteristikama posebno mjesto zauzima sakralna arhitektura, koju danas u stručnoj literaturi i na terenu prepoznajemo  u vidu drvenih kapeli. 

-Kako je riječ o turistički izrazito atraktivnoj, a nedovoljno prezentiranoj autentičnoj i vrijednoj kulturnoj baštini, ovim novim projektom - multimedijalnim međunarodnim Festivalom drvenih kapela Sancta Barbara -  organizirat će se vrhunski glazbeni programi u prostorima koji nemaju kapacitet za veliku publiku, ali zato atraktivnošću programa i prostora u kojima se održavaju mogu angažirati publiku i privući veliku pažnju na društvenim mrežama i na taj način direktno utjecati na razvoj publike kao i na razvoj kulturnog turizma Turopolja, Posavine i Pokuplja- otkriva Valentina Badanjak Pintarić, organizatorica i producentica festivala.

Festival se otvara u nedjelju, 7. srpnja u najreprezentativnijoj drvenoj Kapeli Sv. Barbare u Velikoj Mlaki koncertom ansambla za ranu glazbu Ars longa. Svečano otvorenje u 20 sati u ovoj kapeli iz 1642. godine moći će se uživo pratiti i putem live streama na službenoj stranici festivala, a svi koji mogu prisustvovati koncertu pozvani su da dođu u kapelu. 

Program se drugog dana nastavlja koncertom sopranistice Anabele Barić i Izidora Erazema Grafenauera, slovenskog umjetnika teorbe i barokne gitare u Kapeli ranjenog Isusa u Pleškom Polju u Velikoj Gorici. Vrata Sv. Jurja u Lijevim Štefankima, jedne od najstarijih i najvrednijih drvenih kapela iz 1677. godine, koncertom 10. srpnja otvorit će pak Andrej Grozdanov na akustičnoj gitari programom „Acoustic Songs of Faith“.

Detaljniji program potražite na službenoj stranici festivala.