°C -2

Pobjednice Vjeronaučne olimpijade na nagradnom putovanju

16.07.2019.

Romana Šimek

Trinaestu godinu Hrvatska biskupska konferencija putem Nacionalnog katehetskog ureda organizira nagradno putovanje za najbolje sudionike Vjeronaučne olimpijade. Ovogodišnjim putovanjem su nagrađene i gimnazijalke Ana Marija Bradić, Paula Sremić, Lucija i Marija Medarić, pobjednice vjeronaučnog natjecanja.

-Tako smo prvoga dana posjetili Padovu i grob sv. Leopolda Bogdana Mandića, a potom  tijekom tjedna posjetili Baziliku sv. Petra, Baziliku sv. Petra izvan zidina i Kalistove katakombe te Montecassino. Posljednjeg dana posjetili smo prekrasan grad Orvieto, a sve to uz prekrasno stručno vodstvo- kažu iz škole.

Kako im je tema bila putovima svetaca obišli su sljedeće: Leopolda Bogdana Mandića, Ante Padovanskog, Klare i Franje, Petra i Pavla, Katarine Sienske, Ivana Pavla II., Marije Propetog Isusa Petković, Benedikta i Skolastike,  te mnogih svetih papa i drugih poznatih, posebice onih vezanih uz hrvatsku povijest kao što su to kraljica Jelena i Bartol Kašić.