°C 0

Zagrebačka županija četvrta je u Hrvatskoj po razvijenosti

05.01.2018.

ivana

Vlada RH donijela je uredbu o novom indeksu razvijenosti te odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti temeljem koje je Zagrebačka županija svrstana u IV. najrazvijeniju skupinu.

S indexom 105,89 Zagrebačka županija četvrta je po redu unutar najrazvijenije skupine, ispred nje se nalaze Grad Zagreb (117,758), Istarska (108,97) i Dubrovačko-neretvanska županija (108,58), a iza nje Primorsko-goranska županija (105,278).

Kao pokazatelji za izračun indeksa razvijenosti korišteni su stopa nezaposlenosti, dohodak po stanovniku, proračunski prihodi jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku, opće kretanje stanovništva, stopa obrazovanosti te indeks starenja. Indeks razvijenosti se tumači tako da gradovi, općine, odnosno županije koje imaju vrijednost indeksa veću od 100 spadaju u područje iznadprosječne razvijenosti, dok one koje imaju vrijednost indeksa manju od 100 spadaju u područje ispodprosječne razvijenosti.

Do sada su provedena dva postupka ocjenjivanja i razvrstavanja prema indexu razvijenosti i to 2010. i 2013. godine, a Zagrebačka županija do sada se nalazila se u III. skupini.

-Kao što nam je prije četiri godine cilj bio prijeći u najrazvijeniju skupinu, sada imamo novi cilj, rasti unutar najrazvijenije skupine. Ovo je veliki rezultat za Zagrebačku županiju i namjeravamo ga svakako očuvati i dalje razvijati“ – izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

Zagrebačka županija je prema čitavom nizu pokazatelja jedna je vodećih županija u RH. Prema broju poduzetnika je četvrta, a prema broju zaposlenih treća županija iza Grada Zagreba - koji je i dalje najjače i najznačajnije društveno i ekonomsko područje Hrvatske. Prema ostvarenim prihodima kod poduzetnika na drugom mjestu odmah iza Zagreba. S dobiti posluje 72 posto županijskih poduzetnika, vrijednost izvoza povećana je za 27,7 posto i dosegla je 7 milijardi kuna na godišnjoj razini. U 20-tak poduzetničkih zona posluje više od 200 tvrtki čiji broj kontinuirano raste. Također, prema podacima Državnog zavoda za statistiku Zagrebačka županija u razdoblju od 2011. do 2016. godine bilježi najveći rast zaposlenosti od svih županija i to 10,30 posto. Trenutno najočekivanija investicija na području Zagrebačke županije, koja će osigurati 400 novih radnih mjesta, je 88 milijuna eura vrijedan Designer outlet Croatia.(Zagrebačka županija)