°C -2

AGLOMERACIJA: Ponude dali Nijemci, Austrijanci, Slovenci...

13.07.2019.

Juraj Odrčić

Ponovljeni javni natječaj za izvođače radova projekta Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, rekonstrukcija i dogradnja goričkog sustava odvodnje procijenjene vrijednosti više od 433 milijuna kuna, završio je u dijelu zaprimanja ponuda te je sada pred povjerenstvom analiza ponuda i odabir onih najpovoljnijih.

Na natječaj za tri projektne grupe pristiglo je ukupno 12 ponuda tvrtki iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Hrvatske.

Konkretno, za grupu A.1 -  Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje na širem i užem području grada Velike Gorice, koja uključuje rekonstrukciju i dogradnju 24 km kolektora, procijenjena vrijednost radova je 98 milijuna kuna, a pristigle su tri ponude u rasponu od 89 do 112 milijuna kuna bez PDV-a.

Za grupu A.2 - Dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec s 40 km nove kanalizacije, procijenjena vrijednost po natječaju je bila 130 milijuna kuna, a pristigle su četiri ponude u rasponu od 110 do 157 milijuna kuna bez PDV-a.  

Najveći ugovor procijenjene vrijednosti od 204 milijuna kuna odnosi se na grupu A.3 - Dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja, uključuje novih 56 km gravitacijskih kolektora i 12 km tlačnih cjevovoda te sanaciju 7 km postojećih instalacija, a pristiglo je pet ponuda u rasponu od 196 do 248 milijuna kuna bez PDV-a.

Samo javno otvaranje ponuda s prijaviteljima na natječaj održano je jučer, 12.srpnja, a svi prisutni predstavnici ponuditelja odmah su uložili primjedbe da je bankovna garancija ponuditelja Roco-commerce d.o.o. Livno dostavljena na jednoj stranici bez uveza što nije u skladu s dokumentacijom o nabavi, kao i bankovna garancija tvrtke Kostak d.d. iz Slovenije nije zapakirana sukladno dokumentaciji o nabavi tj. Moguće ju je izvaditi iz košuljice u kojoj je dostavljena. Ponuditelji imaju 10 dana roka za žalbe na postupak otvaranja ponuda.

Prvi natječaj za ovaj projekt bio je poništen jer su pristigle ponude značajno premašile procijenjenu vrijednost radova (tada 235 milijuna kuna) odnosno osigurana sredstva za njihovu izvedbu, a u ovom ponovljenom natječaju ponude su cjenovno ipak bliže okviru procijenjene vrijednosti. Preostaje na analizi ponuda iz kojih će se vidjeti da li ikoja zadovoljava tražene uvjete. Taj proces bi mogao potrajati oko 3 mjeseca.

PRISTIGLE PONUDE PO GRUPAMA
(ponude izražene bez PDV-a)


Za grupu A.1 – procjena 98 milijuna kuna
Roco commerce d.o.o. – 89 milijuna kuna
TIGRA i BUBANJ-NISKOGRADNJA d.o.o. – 91 milijun kuna
Ludvig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co – 112 milijuna kuna


Za grupu A.2 – procjena 130 milijuna kuna
GIP PIONIR d.o.o. – 110 milijuna kuna
Kostak – 127 milijuna kuna
Roco commerce d.o.o. – 130 milijuna kuna
Ludvig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co – 157 milijuna kuna

Za grupu A.3 – procjena 204 milijuna kuna
Roco commerce d.o.o. – 196 milijuna kuna
EURCO d.o.o. – 234 milijuna kuna
Ludvig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co – 237 milijuna kuna
STRABAG – 242 milijuna kuna
KAMGRAD i RIKO d.o.o. – 248 milijuna kuna