°C 19

Aglomeracija VG: Kraju priveden prvi javni natječaj

10.07.2018.

Juraj Odrčić

Dugoočekivani projekt dogradnje i obnove sustava odvodnje otpadnih voda na području Turopolja vrijedan 500 milijuna kuna, a koji predviđa izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i 145 km nove mreže odvodnje na području Velike Gorice, nakon potpisivanja ugovora o financiranju u siječnju nastavio se objavom javnih natječaja, a upravo je završio prvi od niza objavljenih.

Glavni dio natječaja koji se odnosi na samu gradnju kroz tri tehnološke cjeline: rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice; dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec te dogradnja sustava odvodnje na području Donjeg Turopolja, ima rok za predaju natječajne dokumentacije do 20. srpnja ove godine, a nakon čega će krenuti procjena ponuda.

Ove radove pratit će i stručni nadzor, a javni natječaj za ovu grupu poslova je zaključen 20. lipnja te se na njega javilo četvero ponuđača s rasponom cijena od 8,6 do 12,4 milijuna kuna. Zaključen je i natječaj za upravljanje projektom, procijenjene vrijednosti od 5,5 milijuna kuna, a na njega su stigle tri ponude u rasponu od 3,6 do 6,1 milijuna kuna. Za oba natječaja u tijeku je analiza ponuda.

Prvi natječaj koji je priveden do kraja bio je raspisan u veljači, a odnosi se na promidžbu cijeloga projekta s procjenom vrijednosti od 1,2 milijuna kuna. Na ovaj natječaj pristiglo je pet ponuda u rasponu od 950 tisuća do 1,5 milijuna kuna koje su ponudile tvrtke iz Zagreba, Zaprešića te velikogorička tvrtka e-Radio d.o.o., a najpovoljnijom je ocijenjena ponuda tvrtke Studio Redizajn iz Zagreba koja je ponudila cijenu od 760 tisuća kuna + PDV. Zanimljivo je i da je ova tvrtka trebala i obrazložiti zašto je njihova ponuda cjenovno daleko niža od ostalih ponuda, a svi ponuđači su trebali dokazati i iskustvo u projektima financiranim europskim sredstvima.

- Nakon provedene analize, pregleda i ocjene pristiglih ponuda, a sukladno kriteriju odabira, ovlašteni predstavnici predlažu Naručitelju donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja Studio Redizajn d.o.o. s obzirom na to da se radi prihvatljivoj, pravilnoj i prikladnoj ponudi ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu -ostvario je ukupno 100 bodova – stoji u zaključku analize ponuda ovog javnog natječaja koji je raspisala VG vodoopskrba.