°C 3

Grad vas pita: Dječji vrtići u dvije smjene - do 21 sat?

05.03.2018.

Juraj Odrčić

Dječji vrtići u Velikoj Gorici uskoro bi mogli početi raditi u dvije smjene, pokažu li roditelji interes za takvom potrebom, a Gradu se odobre sredstva koja za demografsku politiku planira osigurati Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ministarstvo je najavilo objavu Javnog poziva za financiranje smjenskog rada u dječjim vrtićima s ciljem prilagodbe radnog vremena dječjih vrtića zaposlenim roditeljima, a Grad Velika Gorica, kao osnivač dječjih vrtića, priprema se za prijavu na navedeni Javni poziv. Grad je stoga pripremio anketu za roditelje kako bi dobili informaciju o interesu za ovakvim programom.

- Kako bismo se što bolje pripremili, ovim putem želimo ispitati potrebe roditelja za smjenskim radom u dječjim vrtićima. Anketu trebaju ispuniti isključivo roditelji koji su zainteresirani za upis djeteta u odgojne skupine koje rade u smjenama, odnosno oni roditelji koji imaju potrebu za produženim radnom vremenom vrtića do 21 h - poručili su iz gradske uprave.

Prema prvom prijedlogu djeca bi dječji vrtić u smjenama pohađala tako da su jedan tjedan u vrtiću od 7 – 17 sati, a drugi tjedan od 11 – 21 sat. Naglašeno je da se radi o 10-satnom programu predškolskog odgoja i obrazovanja što znači da dijete ne može boraviti u vrtiću više od 10 sati.

Rok za predaju ankete je 9. ožujka 2018. g., a roditelji čija djeca već polaze dječje vrtiće Velika Gorica, Ciciban, Žirek i Lojtrica, ispunjenu anketu predaju u tajništvo dječjeg vrtića, a svi ostali koji pohađaju druge vrtiće ili planiraju upis, potpisanu i skeniranu anketu šalju na e-mail adresu djeca@gorica.hr. Anketni upitnik možete preuzeti OVDJE.

- Pozivamo Vas da svojim prijedlozima ukažete na Vaše potrebe kako bismo unaprijedili institucionalnu brigu o djeci predškolske dobi s ciljem razvijanja predškolskog sustava koji je dostupan, inkluzivan i prilagodljiv potrebama djece i roditelja - kažu iz gradske uprave.