°C 11

Gradsko vijeće: Ostavka ravnateljice POU-a i kupnja zemljišta za spoj Tesline i Miošićeve ulice

28.06.2018.

Ivana Ćurić

Gradsko vijeće u srijedu, 11. srpnja, sastat će se na svojoj osmoj sjednici koja će početi u 13 sati u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica.

Na dnevnom redu je tek sedam točaka: Prijedlog Mreže osnovnih škola na području Grada Velike Gorice, Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, Prijedlog Zaključka o potpisivanju Sporazuma o plaćanju godišnje naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o. i Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Ostavku iz osobnih razloga, kako se navodi u obrazloženju, dala je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Barbara Grđan Odrčić, a za v.d. ravnateljicu predložena je Anita Pišković, voditeljica promidžbe i marketinga POUVG-a, što mora potvrditi Gradsko vijeće u 6. točki nadolazeće sjednice.

Pred vijećnicima će se naći i Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine označene kao k.č.br. 897/1, k.o. Kurilovec. Riječ je o putu koji povezuje Miošićevu i Teslinu ulicu, a koji će se nadovezati prilaz stambenim zgradama u izgradnji u Miošićevoj ulici te bi isti put trebao postati ulica koja će se produžiti skroz do Ulice Matije Gupca.-U interesu Grada je izgradnja, u ovom trenutku, još uvijek zapuštenog dijela Grada. Revitalizacija cijelog promatranog područja bila bi postignuta upravo gore spomenutim projektima, radi čega je potrebno riješiti pitanje pristupnog puta. Predmetna nekretnina je važećim Urbanističkim planom uređenja naselja Velika Gorica predviđena za izgradnju ceste te se ista nalazi u infrastrukturnom koridoru prometnica koja povezuje Ulicu A.K. Miošića i Teslinu ulicu, u skladu s čime je Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Velika Gorica 12. srpnja 2011. godine izdao Lokacijsku dozvolu za produžetak Ulice Matije Gupca od Tesline ulice do Ulice A.K.Miošića-stoji u obrazloženju.

Na dnevnom redu je i prijedlog Odluke da se cesta Poduzetničke zone Vukovinske polje imenuje Zelenom alejom.

Materijali za sjednicu mogu se pronaći OVDJE.