°C 12

Krenula podjela plavih i žutih posuda za otpad

19.05.2017.

Juraj

Djelatnici VG Čistoće, paralelno s podjelom kompostera, krenuli su i s podjelom plavih i žutih posuda (kanti) za odvojeno prikupljanje otpada. Ovime i praktično kreće druga faza pilot projekta “Organizacija sustava odvojenog prikupljanja otpada” odnosno odvajanje otpada na kućnom pragu. U plavo obojane posude odlaže se papir, a u žute posude odlažu se plastična i metalna ambalaža (PET i MET ambalaža).

- U vremenu provođenja pilot projekta prikupljati će se podaci o količinama i kvaliteti odvojeno prikupljenog otpada te izvršiti analiza prikupljenih podataka koji će onda poslužiti kao temelj izrade operativnog plana za uvođenje novog sustava odvojenog prikupljanja otpada za cijelo područje Grada Velike Gorice. Također će se izvršiti analiza investicijskih i operativnih troškova novog sustava te kalkulacija ostvarenih ušteda - poručuju iz VG Čistoće.

Podsjetimo, u prvoj fazi projekta implementacija sustava od vrata do vrata obuhvatila je 6.600 korisnika usluga u stambenim zgradama. U ovoj fazi posude za odvojeno prikupljanje otpada dobiti će 3.200 korisnika usluga u obiteljskim kućama na području gradskih četvrti Braća Radić, Hrvatski Velikani, Miljenko Granić, Vladimir Nazor i dio gradske četvrti Stari Grad, koje imaju dinamiku odvoza komunalnog otpada dva puta tjedno.. Ukupno je u obje faze obuhvaćeno gotovo 10 000 korisnika odnosno oko 50 %.

U ovoj fazi projekta ne planira se izmicati posude za miješani komunalni otpad (zelene) jer se ovim projektom još uvijek ne uvodi odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada te će se miješani komunalni otpad i dalje odvoziti u dosadašnjem režimu.

Pražnjenje ovih posuda obavljati će se prema rasporedu koji će korisnici dobiti zajedno s posudama kao i knjižicu s uputama što se sve može odlagati u pojedinu posudu.