°C 20

Na prodaju tri gradska stana

11.05.2018.

Ivana Crnković

Raspisan je natječaj za prodaju gradskih stanova koji se nalaze u Ulici Jurja Dobrile.

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Sudionik natječaja ne smije imati nepodmirenih dugovanja prema proračunu Republike Hrvatske i prema Gradu Velika Gorica.

Najmoprimac koji živi u stanu temeljem zaključenog ugovora o najmu stana na određeno vrijeme s ugovorenom najamninom ima pravo prvokupa pod uvjetom da sudjeluje u natječaju i prihvati najvišu ponuđenu cijenu.
Ponude s traženom dokumentacijom mogu se dostaviti na adresu GRAD VELIKA GORICA, 10410 VELIKA GORICA, Trg kralja Tomislava 34, s naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU STANA“.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja, a detalje natječaja potražite OVDJE.

Na prodaji su sljedeći stanovi:

1.
dvosobni stan broj 204. na 2. katu, ulaz Jurja Dobrile 24, koji se sastoji od dvije sobe i ostalih prostorija, površine 46,88 m2, sa spremištem broj 29. u podrumu, površine 1,73 m2, ukupne površine 48,61 m2, upisan u zk.ul. 6201/E-91, k.o. Velika Gorica.
Energetski razred stana je D.
Početni iznos kupoprodajne cijene stana iznosi 325.000,00 kuna.
Jamčevina: 32.500,00 kuna.
Stan nije slobodan od osoba i stvari.

2. dvoipolsobni stan broj 003. U prizemlju, ulaz Jurja Dobrile 18, koji se sastoji od dvije sobe, sobice i ostalih prostorija, površine 50,22 m2 sa spremištem broj 13. u podrumu, površine 3,19 m2, ukupne površine 53,41 m2, upisan u zk.ul. 6201/E-3, k.o. Velika Gorica.
Energetski razred stana je D.
Početni iznos kupoprodajne cijene stana iznosi 353.000,00 kuna.
Jamčevina: 35.300,00 kuna.
Stan nije slobodan od osoba i stvari

3. dvosobni stan broj 402. na 4. katu, ulaz Jurja Dobrile 20, koji se sastoji od dvije sobe i ostalih prostorija, površine 45,78 m2, sa spremištem broj 19. u podrumu, površine 2,03 m2, ukupne površine 47,81 m2, upisan u zk.ul. 6201/E-46, k.o. Velika Gorica.
Energetski razred stana je D.
Početni iznos kupoprodajne cijene stana iznosi 311.000,00 kuna.
Jamčevina: 31.100,00 kuna.
Stan nije slobodan od osoba i stvari