°C 22

Niži paušal za privatne iznajmljivače

31.01.2019.

Ivana Ćurić

Iznajmljivači smještajnih kapaciteta u ovoj godini plaćat će nižu cijenu paušalnog oporezivanja, a Gradsko vijeće je danas donijelo i odluku o visini iznosa ovisno po naseljima.

Odluka je uvrštena na dnevni red jer po novom Zakonu o porezu na dohodak (115/16) čije su izmjene i dopune objavljene koncem prošle godine „iznjedrio“ je i „Pravilnik o oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu“.

Time Ministarstvo financija više ne donosi odluku o visini iznosa paušalnog poreza kojega se do sada usklađivao s odlukom Vlade RH o visini paušalne boravišne pristojbe. Od sada visinu određuju predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave (vijeća općina i gradova).

Gradovi tako mogu donijeti odluku o plaćanju paušalnog poreza na dohodak do 1.500 kn, ali uz ograničenje najnižeg iznosa od 150,00 kn. Ovaj se iznos plaća po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i kamp odmorištu te po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam.

-Odluka o paušalnom oporezivanju je nešto u donošenju akata Gradskog vijeća, time se otvara mogućnost odrediti visinu paušalnog oporezivanja uz smještajne kapacitete grada za one obrtnike koji su se odlučili za paušalno oporezivanje prema zakonu koji je stupio na snagu 3. siječnja i gradovi su dobili mogućnost da do 31. siječnja donose u svoju odluku ili će visina biti 750 kuna po smještajnoj jedinici. Grad je odlučio da se ide s nižim paušalom, kako bi se iznajmljivači porezno rasteretili i potaknula se djelatnost u turizmu-obrazloženo je na Gradskom vijeću.

Za iznajmljivače kreveta, smještajnih jedinica u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam na području grada Velike Gorice predlaže se paušalni porez ovisno o naseljima, za Veliku Goricu 250 kuna, za Staro Čiče, Veliku Mlaku i Vukovinu 180 kn, i ostala naselja 150 kuna.

Usporedbe radi, ranije su iznajmljivači u Gorici plaćali paušal u iznosu od 300 do 350 kn, u Vukovini i Starom Čiču te Velikoj Mlaki od 200 do 245 kn , te u drugim naseljima od 150 do 175 kuna.

-SDP će podržati ovu odluku jer možda po prvi put je rijetko da se nije iskoristila prilika da se građanima digne porez i uzmu novcu, ovdje se čak smanjila nešto cijena i to podržavamo. No, iako je rutinska točka i opet donosimo sve u zadnjoj zadnjoj sekundi jer je rok današnji dan-komentirao je Mario Zdelar ispred kluba vijećnika.

U pojedinačnoj raspravi vijećnik Stjepić (Živi zid) dodao je kako je šteta da se nije iskoristila prilika da paušal bude najmanjih 150 kuna.

Na razini Hrvatske za očekivat je da će paušal najviše rasti u gradovima duž jadranske obale. Priliku da odrede najmanji paušal iskoristila su manja mjesta poput Varaždinskih toplica i Koprivnice, u Osijeku se kreće od 300 kn u gradu do 150 u prigradskim naseljima, Biograd na Moru također je podijeljen u nekoliko zona gdje paušal iznosi od 200 do 350 kuna, u Karlovcu je 300 kuna po krevetu te 350 u kampovima po smještajnim jedinicama.