°C 27

Obnavlja se izdavanje građevinske dozvole asfaltne baze

07.05.2018.

Juraj Odrčić

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja naložilo je obnovu postupka izdavanja građevinske dozvole za asfaltnu bazu u Donjoj Lomnici, a postupajući po žalbi susjeda asfaltne baze koji je osporavao što mu nije uvažen status stranke u postupku. Naime, u žalbi koja je upućena Ministarstvu navodi se kako je pogrešno tumačeno da je asfaltna baza i njen sustav odvodnje otpadnih voda zahvat u prostoru od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a slijedom čega nije uvaženo da vlasnik susjedne čestice ima prava kao stranka u postupku izdavanje građevinske dozvole.

Ministarstvo je u svojem Rješenju o toj žalbi obrazložilo kako nije sporno da je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture od interesa za Republiku Hrvatsku, no da u ovom konkretnom slučaju ne postoji propis po kojemu bi se tumačilo takav interes.

- Stoga je pogrešno zaključilo tijelo prvog stupnja da se u konkretnom slučaju radi o izgradnji građevine od interesa za Republiku Hrvatsku slijedom čega je nezakonito odbacilo prijedlog žalitelja kao izjavljen od neovlaštene osobe - stoji u Rješenju ovoga ministarstva.

Kako je Ministarstvo graditeljstva naložilo da se ponovno razmotri zahtjev stranke g. Smolkovića, koji je tražio obnovu postupka izdavanja građevinske dozvole za izgradnju asfaltne baze u Donjoj Lomnici, iz gradskog Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja su poručili kako to nije upitno.

- Upravni odjel postupao je i do sada u skladu sa zakonom i aktima viših tijela, pa će tako i u ovom slučaju. Gospodin Smolković pozvan je na uvid u spis, a po njegovom izjašnjavanju, Upravni odjel će, sukladno zakonskim procedurama, donijeti odluku o njegovom zahtjevu - poručili su iz Grada.

Ovakav stav Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja pozdravili su iz inicijative "Stop asfaltnoj bazi u Lomnici" te još jednom pozvali sve strane za pregovarački stol.

- Pozivamo Strabag i Grad Veliku Goricu da sjednu za pregovarački stol i u dobroj vjeri iznađu rješenje o izmještanju asfaltne baze, kako do trovanja okoliša, zraka i vode te ljudi ne bi ni došlo - poručili su iz inicijative iz koje traže da se preispita utjecaj asfaltne baze i betonare na zdravlje ljudi, kvalitetu zraka i vode.