°C 20

Petsto kuna po djetetu: Novčana pomoć za obitelji s četvero i više djece

04.12.2018.

Ivana Ćurić

Roditelji koji imaju četvero i više djece mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć od Grada u iznosu od 500 kuna po djetetu. Zahtjevi se primaju do 21. prosinca.

-Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju roditelji četvero i više malodobne djece jednom u kalendarskoj godini ako sva malodobna djeca žive u istom kućanstvu kao i roditelji te ako su korisnici dječjeg doplatka. Visina iznosa novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece, a za svako malodobno dijete iznosi 500,00 kuna-poručili su iz Grada Velika Gorica.

Obrazac zahtjeva za isplaćivanje jednokratne novčane pomoći moguće je preuzeti OVDJE, na mrežnoj stranici Grada Velike Gorice ili na porti Gradske uprave te je isti potrebno predati u Pisarnicu Grada Velike Gorice, šalter br. 1, na adresi Trg kralja Tomislava 34.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti na broj tel. 6269-918 ili 6269-938. Uz Zahtjev potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

1) izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list za svako malodobno dijete
2) preslike osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu roditelja i sve malodobne djece koja s roditeljima žive u istom kućanstvu (uvjerenje o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci)
3) presliku kartice tekućeg ili žiro računa jednog od roditelja ili obavijest od FINE o otvaranju posebnog računa ovršenika ako je tekući ili žiro račun pod ovrhom
4) presliku rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak
5) preslika dokumenta na kojem je vidljiv OIB vlasnika tekućeg ili žiro računa 6) dokaz o dodjeli djece na brigu i skrb ako je došlo do razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice