°C 15

Potpore za uzgoj pčela, nabavu voćnih sadnica, manifestacije...

04.04.2018.

Ivana Crnković

S ciljem razvoja poduzetništva i poticanja poljoprivrednika Grad Velika Gorica objavio je nekoliko natječaja s kojima se mogu ostvariti potpore za različite namjene.

Raspisan je Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini. Dodjela potpora poljoprivrednim gospodarstvima može se dodijelit; za sljedeće mjere:edukaciju i stručno osposobljavanje; modernizaciju i/ili podizanje plastenika i viših i visokih tunela,nabavu antifrost sustava i sustava za navodnjavanje; nabavu voćnih sadnica i sadnica jagoda; ekološku proizvodnju; uzgoj i držanje pčelinjih zajednica; uzgoj cvijeća; baždarenje prskalica; premiju osiguranja; umjetno osjemenjivanje krava i junica; podizanje protugradne mreže; uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac) te analizu kontrole mliječnosti.

Ovisno o namjeni potpore se kreću od 1.000 kuna (po polazniku za potpore za edukaciju) i do čak 37.500 kuna ( za uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja)

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947, a koju dokumentacije je potrebno pripremiti pronađite OVDJE.

Pokrivanje troškova konzultacija u prijavi za EU fondove

Raspisan je i natječaj za potpore poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU. Potpora može iznositi do 50% troškova, a najviše do 20.000,00 kn, za pisanje prijave projekta na natječaj. Natječaj će biti otvoren do 30.11.2018. ili do iskorištenja sredstava, a sve ostale informacije dat će vam Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU, Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica ( 01/5520-522).

Grad Velika Gorica u cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će i financijska sredstva u vidu potpora za pojedinačne nastupe poduzetnika na manifestacijama.
Odobrena i dodijeljena potpora smatra se potporom male vrijednosti. Manifestacije u smislu ovog natječaja su: sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije koje su organizirane s namjerom predstavljanja, promocije ili ocjenjivanja proizvoda i usluga pojedinih poduzetnika.

Ova potpora se može dodijeliti pojedinačnim izlagačima za nastupe na manifestacijama u zemlji ili inozemstvu isključivo za:zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora
te za trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji. Najveća potpora može se ostvariti do 3.000 kn za manifestacije u Hrvatskoj te 7.000 kuna za manifestacije u inozemstvu. Više detalja OVDJE.