°C 14

Projekt "Zagreb na Savi" donosi i završetak kanala Sava-Odra

05.07.2018.

Vana Pocrnjić

U Velikoj Gorici danas je prezentiran projekt Zagreb na Savi-program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice sa Slovenijom do Siska-koji izmeđuostalog uključuje i dovršetak kanala Sava-Odra važnog za goričko područje.

Klimatske promjene, intervencije na uzvodnom dijelu toka te eksploatacije šljunka učinili su današnje stanje rijeke Save na dionici od slovenske granice do grada Siska neodrživim. Zbog zaustavljenog pronosa riječnog šljunka dno rijeke ukopalo se i izazvalo spuštanje razine podzemnih voda i do 6 metara, ugrožavajući vodoopskrbu grada Zagreba.

Povodom ovog velikog ekološkog problema Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, organizirana je tribina pod nazivom „Grad na Savi“. Tribina je održana u POU Velika Gorica gdje je struka iznosila probleme i rješenja za ovaj slučaj.

-Mi već dugo znamo da je stanje na Savi neodrživo, pogotovo od slovenske granice pa nizvodno gdje imamo jako negativne trendove, korito nam se na cijelom tom području spustilo za sedam metara u posljednjih 40 godina, negativan trend spuštanja korita je velik, a spuštaju se i razine podzemnih voda, drugi problem je energetsko neiskorištavanje rijeke Save, uz to Sava više nije plovna. Vlada nas je uputila da donesemo rješenje, ali rješenje koje će uklopiti što više interesa-rekla je o početku ovog projekta Irena Ratković-Malbaša, direktorica društva Sava d.o.o

Na dionici od Slovenije do Prečkog planirana je izgradnja pet hidroelektrani koje koriste male padove: Brdovec, Samobor, Zaprešić, Podsused, Prečko, te zatim hidroelektrane Jarun, Šanci, Petruševec i Ivanja Reka te Sisak.- Aplicirali smo za EU fondove i strani konzultanti su izradili koncepciju s našim domaćim stručnjacima u kojem bi se kroz 10 malih brana sve do Siska podigle razine podzemnih voda i imali bi energetsku korist, uvjete za plovnost i to još uključuje rekonstrukciju i dovršetak kanala Sava-Odra i njegovo spajanje na Savu- kazala je Malbaša o projektu koji bi ponudio rješenja za više problema.

Rješenja koja nudi projekt tako uključuju i kanal Sava-Odra koji zapravo nikad nije dovršen. Postojeći kanal Sava-Odra se proteže od preljeva Jankomir do Odranskog polja i dio je rješenja projektiranog 1973. godine. Ono je predviđalo izgradnju kanala koji bi se protezao od rijeke Save kod Jankomira do rijeke Save u okolici Siska. Međutim, on nikad nije dovršen u planiranom obliku te se danas voda kroz kanal ispušta u Odransko polje, a često se zadržava u Čičkoj Poljani te uzrokuje plavljenja.

Projekt se proteže kroz 12 godina

Program predviđa rekonstrukciju kanala Sava-Odra i njegovo ponovno spajanje na rijeku Savu u najbližoj točki, u blizini Prevlake, čime on postaje kanala Sava-Sava. Također, predviđa se znatno povećanje kapaciteta kanala čime bi se linija obrane od poplave grada Zagreba preselila iz središta grada na lijevi nasip kanala. U predloženom bi sustavu rijeka Sava u gradu Zagrebu bila u svojem koritu u svim uvjetima, a većina vodnog vala otjecala bi kanalom.

-Već smo puno ljudi uključili u projekt, očekujemo javnu raspravu o utjecaju na okoliš u narednim mjesecima. Imamo tu kompromis struke koja je sama rekla da je intervencija na Savi neizbježna samo je pitanje što i kako ćemo napraviti. Četiri godine je potrebno za pripremiti svu potrebnu dokumentaciju, a čak osam godina za izgradnju i naravno računamo na Europske fondove- kazala je Malbaša.

Gradonačelnik dao podršku

Ovaj projekt iznimno je važan za grad Veliku Goricu, pa je samim time i gradonačelnik Dražen Barišić prisustvovao na tribini te dao podršku projektu Sava-Sava.

- Za Veliku Goricu je ovaj projekt od velikog značaja jer se velik dio odvija na administrativnom području našeg grada i one će značajno utjecati na razvoj grada: prometnu povezanost, turistički i gospodarski potencijal, a osobito na sigurnost u smislu zaštite od poplava. Rekonstrukcija i dovršetak kanala i povezivanje sa Savom kod Prevlake čime bi se stvorio projekt Sava-Sava je bitan za obranu od poplave jer bi se tu stvorila neka nova područja u širem djelu grada što donosi nove investicije i nove kvalitete života. Zahvaljujem se HAZU-u i znanstvenicima na njihovom doprinosu preoblikovanja našeg Grada mislim da je projekt vrijedan pozornosti i podrške da se i realizira- kazao je Barišić.

Po riječima struke ovaj projekt je projekt 21. stoljeća, a uključuje tri županije i ima ogroman gospodarski potencijal, preostaje samo iskoristiti ga.

 

Galerija slika

Projekt "Zagreb na Savi" donosi i završetak kanala Sava-Odra Projekt "Zagreb na Savi" donosi i završetak kanala Sava-Odra Projekt "Zagreb na Savi" donosi i završetak kanala Sava-Odra Projekt "Zagreb na Savi" donosi i završetak kanala Sava-Odra Projekt "Zagreb na Savi" donosi i završetak kanala Sava-Odra Projekt "Zagreb na Savi" donosi i završetak kanala Sava-Odra Projekt "Zagreb na Savi" donosi i završetak kanala Sava-Odra Projekt "Zagreb na Savi" donosi i završetak kanala Sava-Odra Projekt "Zagreb na Savi" donosi i završetak kanala Sava-Odra Projekt "Zagreb na Savi" donosi i završetak kanala Sava-Odra Projekt "Zagreb na Savi" donosi i završetak kanala Sava-Odra