°C 19

Sazvana 9. sjednica Gradskog vijeća

13.09.2018.

Petar Brnada

Predsjednik Gradskog vijeća Velike Gorice, Neven Karas, sazvao je 9. sjednicu vijeća koja će se u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta održati u četvrtak, 20. rujna, s početkom u 14 sati.

Dnevni red sjednice ovog puta sadržava osam točaka, a započet će Prijedlogom polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu.

Druga točka o kojoj će vijećnici raspravljati tiče se Prijedloga Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama, a treća Prijedloga Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec.

Zanimljiv će svakako biti i Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o gradnji komunalne infrastrukture sa tvrtkom KAMGRAD PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Josipa Lončara 11, jednako kao i Odluka o prodaji suvlasničkih dijelova nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice

Šesta točka donosi Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, a sedma Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje Ugovora o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja.

Kao posljednja točka dnevnog reda naći će se Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Velike Gorice unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.