°C 0

Velika Gorica po indeksu razvijenosti 55. u Hrvatskoj

06.01.2018.

Juraj

Velika Gorica svrstana je u najvišu, osmu, kategoriju indeksa razvijenosti prema novoj uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila na posljednjoj sjednici u 2017. godini.

Indeks razvijenosti je pokazatelj koji se računa radi mjerenja stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te isti služi kako bi se odredio intenzitet poticanja razvoja putem državnih mjera i programa pomoći. Kao pokazatelji za izračun indeksa razvijenosti korišteni su stopa nezaposlenosti, dohodak po stanovniku, proračunski prihodi jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku, opće kretanje stanovništva, stopa obrazovanosti te indeks starenja, a obrađeni su podaci razdoblja od 2014. do 2016. godine.

- Veliki broj općina i gradova zakinut je važećom metodologijom izračuna indeksa razvijenosti pa tako i visinom državne pomoći, dijelom zbog toga što nisu uvrštene u potpomognuta područja, a dijelom zbog toga što neka druga područja jesu premda tamo ne bi trebale pripadati - istaknula je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac.

Prema novoj metodologiji izračuna Velika Gorica ima indeks razvijenosti od 108,4% državnog prosjeka te je na listi 556 gradova i općina zauzela 55. mjesto. Najrazvijenija mjesta su Kostrena (117,8%) i Medulin (116,9%), a slijede Zagreb (116,6%), Dubrovnik (115,6%) i Omišalj (115,4%).

Među 30 najrazvijenijih gradova i općina tek tri su iz kontinentalne Hrvatske i to redom gorički susjedi – uz već spomenuti Zagreb tu je i na 18. mjestu Sveta Nedelja te 25. Zaprešić. Ispred Velike Gorice još su i Varaždin, Samobor, Pula i Zadar dok iza nje veći gradovi Split, Rijeka i Osijek.

Susjedne općine Pokupsko i Orle u kategoriji su manje razvijenih mjesta pa je tako indeks razvijenosti Pokupskog 96,7% dok Orle imaju 97,7%, a iznad državnog prosjeka je Kravarsko s 101,2%.