°C 27

VG Čistoća u veljači kreće s pilot-projektom odvojenog prikupljanja otpada

25.01.2019.

Petar Brnada

Ulaskom u mjesec veljaču VG Čistoća krenut će s provedbom pilot projekta odvojenog sakupljanja svih glavnih vrsta otpada na kućnom pragu.

Naime, kako su u Čistoći već mjesecima pripremali novi i cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice, od 1. veljače kreću s pilot projektom kojega će provoditi sve do 30. travnja ove godine, a sve kako bi se prikupile informacije i podatci potrebni za uspostavu učinkovitog prikupljanja i odvoza miješanog, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada te kako bi se utvrdio model naplate javne usluge.

Kao što smo već i pisali, područja obuhvaćena pilot-projektom su gradske četvrti „Stari Grad“ i „Vladimir Nazor“, odnosno stambene zgrade na adresama M. Slatinskog 2 i 4, M. Magdalenića 1, S. Kolara 10, Matice Hrvatske 3 i 7 te obiteljske kuće u ulicama A. Šenoe, Šenoin put I, II i III, V. Majera, T. Ujevića, A. Cvetkovića, J. Habdelića, Habdelićev odvojak, Seljine brigade, M. Kerstnera, K. Šandora Gjalskog, Sisačka ulica, Šetalište F. Lučića, Podložnica, Rakarska ulica do Avenije Pape Ivana Pavla II, Pleška ulica do Avenije Pape Ivana Pavla II, Trg kralja Tomislava, Ulica kralja Zvonimira, Ulica kralja Držislava, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kneza Mislava, Ulica kneza Ratimira i Ulica kneza Trpimira.

-Svrha provedbe pilot – projekta je prikupljanje informacija i podataka potrebnih za uspostavu cjelovitog i učinkovitog sustava prikupljanja i odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada (staklo, papir, PET i MET ambalažnog otpada) na području Grada Velike Gorice, te kako bi se mogao utvrditi model naplate javne usluge gdje je kriterij za obračun cijene javne usluge zapremina spremnika za miješani komunalni odnosno biorazgradivi komunalni otpad pomnožena s evidentiranim brojem pražnjenja tog spremnika u obračunskom razdoblju od jednog mjeseca- pojasnili su iz VG Čistoće.

Tako će tijekom provedbe pilot – projekta elektronskim putem biti bilježene količine miješanog komunalnog otpada koje korisnik preda u obračunskom razdoblju, a za potrebe evidentiranja broja pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad, spremnici su opremljeni identifikacijskim tag –om (čip) koji će omogućiti bilježenje izvršenog pražnjenja spremnika uređajem instaliranim na kamionu za odvoz otpada. VG Čistoća poziva korisnike usluge uključene u pilot – projekt da miješani komunalni otpad predaju na odvoz samo onda kada se zeleni spremnik za miješani komunalni otpad u potpunosti napuni.

-VG Čistoća moli korisnike usluge da tijekom provedbe pilot – projekta u što većoj mjeri odvajaju otpad po vrstama u odgovarajuće spremnike, kako bi podaci koji se prikupe što vjernije odražavali stvarno stanje i zahtjeve obavljanje javne usluge jer će se prikupljeni podaci koristiti kao podloga za uspostavljanje sustava prikupljanja i odvoza navedenih vrsta otpada za cijelo područje Grada Velike Gorice- poručili su iz Čistoće.

Detaljnije o dinamici prikupljanja i odvoza otpada za vrijeme trajanja pilot – projekta za korisnike individualnog stanovanja (obiteljske kuće) te za korisnike kolektivnog stanovanja (zgrade) možete pročitati OVDJE.