°C -3

Vinari oprez: Vinogradima prijeti zlatna žutica

05.06.2018.

Ivana Crnković

Hrvatska poljoprivredna – šumarska savjetodavna služba sukladno Akcijskom planu Ministarstva poljoprivrede pokrenula je kampanju informiranja vinogradara i šire javnosti o zlatnoj žutici vinove loze koja se na području Zagrebačke županije dosta širi.
Zlatna žutica (franc. Flavescence dorée) smatra se jednom od najštetnijih bolesti europskog vinogradarstva, koja uzrokuje značajne ekonomske gubitke u mnogim europskim državama.
- Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma (Candidatus Phytoplasma vitis) a primarni vektor koji epidemijski prenosi zlatnu žuticu s trsa na trs je američki cvrčak (Scaphoideus titanus Ball.) koji je relativno male veličine (0,5 cm). U vinogradima u kojima se pojavi, bolest se brzo širi i ako se na vrijeme ne poduzmu odgovarajuće fitosanitarne mjere, zaraza ubrzo poprima razmjere epidemije uzrokujući velike gospodarske štete-pojašnjava Dunja Prvčić iz Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.
Ističe kako simptomi zlatne žutice vinove loze postaju vidljivi od kraja lipnja i uočavaju se do kraja vegetacije.
-Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se kod stiskanja rukom drobi. Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, ostali simptomi su jednaki kao kod bijelih sorti. Mladice na zaraženom trsu početkom jeseni ne odrvenjavaju već ostaju zelene. Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje grozd postupno vene i ne dozrijeva-kaže Prvčić.

U Hrvatskoj je sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018) tretiranje američkog cvrčka insekticidima obvezno provoditi u demarkiranom području, koje uključuje zaraženo područje (širine najmanje 1 km od mjesta na kojem je laboratorijskom analizom potvrđena prisutnost zlatne žutice) i sigurnosno područje (širine najmanje 5 km od granice zaraženog područja).

Pojava zlatne žutice u Hrvatskoj za sada je ograničena samo na pojedina vinogorja. Do kraja 2017. godine nađena je u vinogradima u Istarskoj, Karlovačkoj, Zagrebačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Varaždinskoj, Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji te su sukladno tome određena i proglašena demarkirana područja.
U Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu demarkirana područja su: Sveta Nedjelja, Jagnjić Dol, Dugo Selo, Vrbovec (Grabersko drvo, Šumećani, Kloštar Ivanić, Bedenica (Zelina) i Sesvete.
Kako suzbiti žuticu?


Suzbijanje zlatne žutice vinove loze provodi se :
-uklanjanjem oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno s korijenom
- praćenjem pojave američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča.
- suzbijanjem američkog cvrčka u zaraženom i sigurnosnom području, u svim vinogradima i rasadnicima vinove loze; u nezaraženom području, samo u rasadnicima vinove loze.
-krčenjem zapuštenih vinograda u demarkiranom i nezaraženom području.
-uništavanjem obične pavitine (Clematis vitalba).

Vinogradarima za suzbijanje američkog cvrčka u proizvodnim vinogradima preporučuju se najmanje dva tretiranja:
prvo nakon cvatnje, u prvoj polovici lipnja (ličinke L3 stadija) i drugo tretiranje - dva do tri tjedna nakon prvog;
-Treće tretiranje obavlja se krajem srpnja ili početkom kolovoza, ako se tijekom srpnja ulovi tjedno četiri i više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ploči. Za suzbijanje američkog cvrčka u Hrvatskoj registrirani su insekticidi: Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D, Cythrin Max, Reldan 22 EC i Asset-poručili su iz Savjetodavne službe.

Obveze vinogradara

Uklanjanje zlatnom žuticom zaraženih trsova, ključno je u suzbijanju zlatne žutice, a u tom smislu iznimno je važno praćenje pojave simptoma unutar vinograda.

-Kako bi praćenje šireg područja bilo učinkovito, preporučuje se provesti ga organizirano u suradnji sa stručnim službama koje imaju educirane djelatnike. Ukoliko se praćenjem utvrdi prisutnost simptoma fitoplazmoza vinove loze (zlatne žutice, crnog drva ili žutica astre), potrebno je obavijestiti nadležne službe koje će prikupiti uzorak sa simptomatičnih trsova i provesti laboratorijsku analizu uzoraka s ciljem determinacije uzročnika. Trsove se preporučuje ukloniti neposredno nakon uočavanja simptoma, kako bi se maksimalno smanjila mogućnost širenja zaraze ishranom američkog cvrčka na zaraženim trsovima. U praksi se uklanjanje simptomatičnih trsova najčešće vrši tako da se tijekom vegetacije ukloni nadzemni dio trsa, dok se ostatak trsa zajedno s korijenom ukloni u zimskom periodu.


-Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti: fitosanitarnog inspektora na e-mail zlatna.zutica@mps.hr ili Zavod za zaštitu bilja Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo zlatna.zutica-FD@hcphs.hr, 01/2311 640 ili
Hrvatsko poljoprivredno-šumarsku savjetodavnu službu zlatna.zutica@savjetodavna.hr ili putem telefona na 01/ 4882 700.