°C 19

EKSKLUZIVNO: Strabag traži naknadu štete od 535 tisuća kuna. Svakog mjeseca!

27.11.2018.

Juraj Odrčić

Iz dimnjaka asfaltne baze u Donjoj Lomnici još ne izlazi dim, a time za investitora Strabag niti novac. Iako je gradnja samog postrojenja asfaltne baze završena ono ne može dobiti uporabnu dozvolu jer nije spojeno na sustav oborinske odvodnje. Da bi se to dogodilo Strabag treba izgraditi 1,5 km oborinske odvodnje kroz Donju Lomnicu te se spojiti na istu, a tu mu se spriječio Grad Velika Gorica koji do okončanja spora oko građevinske dozvole ne želi izdati dozvolu za prekop cesta kako bi se položile cijevi.

Kako vrijeme od planiranog početka rada baze prolazi, a u ekonomiji kapitalizma vrijeme je novac, za izgubljeno vrijeme Strabag sada traži kompenzaciju. I to u mjesečnom iznosu od 535 tisuća kuna iz gradskog proračuna sve do dana pokretanja proizvodnje. Proizlazi to iz zahtjeva koji je preko odvjetničkog društva Strabag d.o.o. zatražio od Grada Velike Gorice.

Bez odvodnje nema uporabne dozvole

Strabag je u ožujku 2018. godine podnio zahtjev Gradu Velikoj Gorici za izdavanje suglasnosti za izvođenje prekopa mjesnih ulica u Donjoj Lomnici radi izgradnje glavnog kolektora oborinske odvodnje naselja na koji bi bi se spojila oborinska odvodnja s površina asfaltne baze. U lipnju je Upravni odjel za komunalnu djelatnosti Grada Velike Gorice takav zahtjev "pauzirao" Rješenjem kojim prekida postupak o zahtjevu Strabaga za prekop ceste do okončanja postupka upravnog spora koji Strabag vodi s Ministarstvom graditeljstva oko izdane građevinske dozvole.

- Grad Velika Gorica je prekidanjem postupka o zahtjevu Društva za izdavanjem suglasnosti za prekop nerazvrstanih cesta, usprkos pravomoćnoj građevinskoj dozvoli koju je sam izdao, blokirao dovršenje gradnje objekta asfaltne baze, budući da se ista ne može dovršiti bez kolektora oborinske odvodnje - u svom zahtjevu objašnjava Strabag kako zbog toga ne mogu pristupiti izdavanju uporabne dozvole za početak rada.

Spomenutim Rješenjem gradskog Upravnog odjela za komunalne djelatnosti određeno je da će postupak za prekop nastaviti kada završi spor pred Upravnim sudom u Zagrebu na kojemu je predmet obnova postupka građevinske dozvole koju je zatražilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Strabag tvrdi da Upravni odjel na takvu obustavu nema pravo.

Strabag uložio 47, a gubi još 100 milijuna kuna

Strabag je izračunao i planirano poslovanje do 2032. godine. Iz njega proizlazi da je tvrtka trebala ostvariti 28,6 milijuna kuna dobiti da nije onemogućeno pokretanje proizvodnje, a zbog mirovanja ove baze će u istom razdoblju ostvariti i 67,7 milijuna kuna gubitka po čemu ukupna šteta iznosi 96,3 milijuna kuna ili 535 tisuća kuna mjesečno.

- Svu nastalu štetu... naša će stranka obračunati i u konačnici je staviti na teret Republici Hrvatskoj, Gradu Velikoj Gorici te gospodinu Dubravku Katuliću (op.a. potpisnik Rješenja za obustava prekopa cesta) kao solidarno odgovornim dužnicima - stoji u zahtjevu iz Strabaga koji obrazlaže da sam postupak obnove izdavanja Građevinske dozvole, na koju se Rješenje poziva, ne utječe na valjanost izdane dozvole.

Kako je od planiranog početka rada asfaltne baze 1. kolovoza 2018. godine prošla puna tri mjeseca iz Strabaga su poslali račun na 1,6 milijuna kuna na ime nadoknade štete sa zahtjevom da se svakoga mjeseca do početka proizvodnje u asfaltnoj bazi u Donjoj Lomnici isplaćuje 535 tisuća kuna.

- Grad Velika Gorica će kao i do sada postupati u skladu sa zakonskim propisima, te u ovom slučaju postupiti prema odlukama Upravnog suda, te nadležnog ministarstva. Zahtjev Strabaga za isplatom odštete držimo neutemeljenim - kratak je komentar iz gradske uprave na ovaj zahtjev.

Kronologija izgradnje asfaltne baze u Donjoj Lomnici

Strabag d.o.o. postaje 2005. godine vlasnik 30.700 m2 u dijelu tzv. radne zone Donja Lomnica. U srpnju 2010. dobiva od Ministarstva zaštite okoliša Rješenje o prihvatljivosti projekta te se potvrđuje Studija utjecaja na okoliš, a 2013. godine izdana je Lokacijska dozvola radi gradnje kompleksa u tri faze i to redom asfaltne baze, betonare te poslovno pogonske zgrade. Prema Lokacijskoj dozvoli obveza je investitora izgraditi i 1,5 km ulične odvodnje. Građevinska dozvola za gradnju asfaltne baze i kolektore oborinske odvodnje izdana je 2016. godine, a radovi koji su započeli 2017. godine završeni su ove godine. S uloženih 8,1 milijuna kuna za kupnju zemljišta, dokumentaciju, opremu i radove Strabag je za gradnju asfaltne baze do sada utrošio 46,9 milijuna kuna.