°C 25

Stiže 700 kompostera i smeđih kanti za gorička kućanstva

06.11.2018.

Petar Brnada

U sklopu provedbe novog i cjelovitog sustava gospodarenja otpadom koji podrazumijeva odvojeno prikupljanje svih glavnih vrsta otpada na kućnom pragu, VG Čistoća kreće s pilot-projektom evidentiranja broja preuzimanja spremnika u obračunskom razdoblju.  

Cilj projekta je prikupljanje podataka za primjenu modela naplate prema količini, a sve kako bi na području grada uspostavili cjelovit i učinkovit sustav sakupljanja komunalnog otpada.

Tako će djelatnici VG Čistoće obilaziti korisnike na području određenih naselja Velike Gorice, kako bi od njih prikupili sve potrebne podatke za vođenje evidencije o količinama prikupljenog otpada. Obrazac putem kojeg će se prikupljati podaci istovjetan je obrascu koji će služiti kao predložak za sklapanje ugovora o obavljanju komunalnih usluga sakupljanja i odvoza otpada između pružatelja usluga, VG Čistoće i korisnika.

-Tijekom provedbe pilot-projekta evidentirat će se količine miješanog komunalnog otpada koje korisnici predaju na zbrinjavanje. Zato je najbolji način za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada pravilno razdvajanje i odlaganje svih sastojaka koji se mogu reciklirati. Obračunski kriterij za budući sustav obračuna usluga bit će zapremina spremnika za miješani komunalni otpad i broj primopredaja, odnosno pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju. Pravilnim razvrstavanjem svih vrsta otpada na kućnom pragu smanjit će se količine miješanog komunalnog otpada- poručuju iz Grada.

Kao dio provedbe pilot-projekta, iz VG Čistoće su potvrdili da na kućne pragove stiže prvih sedamsto smeđih kanti za biorazgradivi otpad, odnosno vrtnih kompostera.

-Za potrebe smanjenja količine biorazgradivog komunalnog otpada, korisnici u individualnim stambenim objektima imat će na raspolaganju dvije mogućnosti: kućno kompostiranje, za što će se od VG Čistoće dobiti besplatni vrtni komposter (ili se može koristiti vlastiti komposter), ili predaja odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada u smeđem spremniku za biorazgradivi komunalni otpad- kazali su iz Grada te dodali da je s obzirom na planirano smanjenje broja odvoza miješanog komunalnog otpada, važno biorazgradivi otpad predavati odvojeno od miješanog otpada ili kompostirati.

Što se tiče korisnika u zgradama, oni će za potrebe smanjenja količine miješanog komunalnog otpada, uz već postojeće plave i žute posude za odvojeno prikupljanje otpada, također dobiti smeđu posudu za predaju biorazgradivog otpada kao i posudu za staklo.

Pilot-projekt VG Čistoća provodit će u Ulici M. Slatinskog 2 i 4, M. Magdalenića 1, S. Kolara 10, Matice Hrvatske 3 i 7 te obiteljske kuće u ulicama: A. Šenoe, Šenoin put I, II i III, V. Majera, T. Ujevića, A. Cvetkovića, J. Habdelića, Habdelićev odvojak, Seljine brigade, M. Kerstnera, K. Šandora Gjalskog, Sisačka ulica, Šetalište F. Lučića, Podložnica, Rakarska ulica do Avenije Pape Ivana Pavla II, Pleška ulica do Avenije Pape Ivana Pavla II, Trg kralja Tomislava, Ulica kralja Zvonimira, Ulica kralja Držislava, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kneza Mislava, Ulica kneza Ratimira i Ulica kneza Trpimira.