°C 20

Dan otvorenih vrata u Aninoj glazbaonici za djecu s teškoćama u razvoju

11.11.2019.

Romana Šimek

Danom otvorenih vrata u Aninoj glazbaonici 15. studenog obilježit će se Europski dan muzikoterapije!

Svakom djetetu s teškoćama u razvoju Ana poklanja termin upoznavanja i inicijalne procjene + informativni razgovor za roditelje koji žele znati više o muzikoterapiji.

Muzikoterapija u Aninoj glazbaonici namijenjena je djeci s teškoćama u razvoju. Muzička iskustva koja uključuju pjevanje, sviranje i pokret usmjerena su i osmišljena prema individualnim potrebama klijenta (djeteta s teškoćama u razvoju) s ciljem: razvijanja i stjecanja vještina, senzorne integracije, uvježbavanja djetetove koncentracije i produljivanja pažnje, razvijanja grube i fine motorike, razvijanja komunikacije, jezika i govora, stjecanja pozitivne slike o sebi te pozitivnih promjena u ponašanju.

Želite li osigurati svoj termin, molimo da se najavite na 099 406 59 76 ili na službeni mail: ana@aninaglazbaonica.hr