°C 1

Potpore u kulturi za samostalne umjetnike, udruge, galerije...

06.08.2020.

Ivana Ćurić

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu za što je u proračunu je predviđeno 700.000 kuna. Prijedlozi programa zaprimaju se do 21. kolovoza 2020. godine.

Sredstva će se dodjeljivati za izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, amaterizam u kulturi te za manifestacije u kulturi. Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi i medijima te gradovi i općine.

Prijave na natječaj moguće su na dva načina, elektronski i putem pošte, a sve detalje pogledajte OVDJE.