°C 20

Predložite kandidate koji su zalaganjem zaslužili javna priznanja Grada

10.10.2019.

Romana Šimek

U povodu 13. prosinca - Dana Grada Velike Gorice Gradsko vijeće Grada Velike Gorice će najzaslužnijim pojedincima i pravnim osobama dodijeliti javna priznanja Grada Velike Gorice.

Javna priznanja Grada Velike Gorice su: Povelja Grada Velike Gorice – fizičkim osobama za životno djelo te Nagrada Grada Velike Gorice - fizičkim i pravnim osobama

Nagrada Grada Velike Gorice s likom Franje Lučića dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju na području društvenih djelatnosti;

Nagrada Grada Velike Gorice „Krčka vrata“ dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju u gospodarskim djelatnostima, razvitku grada i unapređenju kvalitete života građana;

Nagrada Grada Velike Gorice s likom Nikole Škrlca Lomničkog dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju za doprinos razvitku demokratskih političkih institucija, aktivnog građanstva, lokalne i mjesne samouprave i političke kulture;

Nagrada Grada Velike Gorice „Zlatna turopoljska podgutnica“ dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju u jačanju ugleda i promociji Grada Velike Gorice u zemlji i svijetu;

Nagrada Grada Velike Gorice „Turopoljsko srce“ dodjeljuje se za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem ili višegodišnjem razdoblju na području humanitarnog djelovanja;

Počasno građanstvo Grada Velike Gorice – za posebne zasluge.

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja

 

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Velike Gorice imaju vijećnici i radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, građani, udruge, trgovačka društva, vjerske zajednice i ustanove.

Za pojedince: 

-da se radi o istaknutim pojedincima ili skupini građana koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, kulturno-umjetničkim, pedagoškim, sportskim, humanitarnim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i ostvarili izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih djelatnosti, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi navedenih djelatnosti Grada,

-da se radi o pojedincima ili skupini građana koji su se svojim požrtvovnim djelovanjem istakli u poduzimanju djela kojima je uz vlastiti rizik od drugoga otklonjena prijeteća pogibelj i poduzimanje drugih akcija i aktivnosti u pružanju ljudske pomoći,

-da se radi o pojedincima ili skupini građana koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka,

Za pravne osobe:

-da su tijekom godina, odnosno za razdoblje za koje se dodjeljuje priznanje, ostvarili izuzetne poslovne, javne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Grada i doprinijeli međunarodnoj promidžbi i ugledu Grada.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se pisanim putem i mora obavezno sadržavati:

ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, ime i prezime odnosno naziv fizičke ili pravne osobe koja se predlaže za javno priznanje, naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi prijedlog sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa  ili postignuća zbog kojih se javno priznanje  predlaže, životopis, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje.

Pozivaju se svi zainteresirani predlagatelji da svoje prijedloge na popunjenom obrascu dostave najkasnije do 08.11.2019. godine u zatvorenoj omotnici i s naznakom „ne otvaraj“ na adresu: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.