Novosti Sport Događanja

Program učenja hrvatskog jezika za strance na velikogoričkom Veleučilištu

05.07.2024. / Redakcija

Veleučilište Velika Gorica kreiralo je program učenja hrvatskog jezika za strance. Razlog pokretanja programa jest osigurati stranim studentima, stranim radnicima i stranim državljanima koji borave u Republici Hrvatskoj iz privatnih razloga što lakše i uspješnije svladavanje osnova hrvatskog jezika i komunikacije na njemu te upoznavanje hrvatske kulture.

Cilj edukacije jest omogućiti polaznicima temeljnu razinu komunikacijske kompetencije na hrvatskome jeziku u svim jezičnim vještinama. To su: slušanje, čitanje, pisanje i govorenje.

Cilj cijelog programa: Polaznik će moći uspješno komunicirati na hrvatskome jeziku u svakodnevnim privatnim i poslovnim situacijama. Paralelno će se razvijati i interkulturalna kompetencija, odnosno upoznavanje i prihvaćanje hrvatske kulture te svijest o vlastitoj kulturi unutar nje. Time će im se omogućiti bolja integracija u okolinu učenja i rada te u hrvatsko društvo općenito.

Program se ostvaruje kroz jezičnu i kulturološku usklađenost sadržaja. Polaznici će učiti hrvatski jezik kroz jezične vježbe i vježbe izgovora. Upoznat će osnove hrvatske kulture kroz teme iz područja povijesti, zemljopisa, umjetnosti, popularne kulture i sporta. Program se sastoji od dvaju stupnjeva koji su podijeljeni u četiri modula.

Modul 1 i modul 2 omogućuju polaznicima koji ne poznaju hrvatski jezik i pismo ovladavanje osnovama hrvatskoga jezika i kulture na osnovnoj, pripremnoj razini. To znači da će nakon odslušanih prvih dvaju modula polaznik poznavati hrvatsko pismo te voditi jednostavan razgovor uz osnovne izraze i fraze za svakodnevnu komunikaciju i snalaženje.

Modul 3 i modul 4 omogućuju polaznicima koji poznaju hrvatski jezik i pismo na razini A 1 temeljnu, jednostavnu i neposrednu komunikaciju i razmjenu informacija o poznatim i uobičajenim temama s opisivanjem širih aspekata osobnosti i širom primjenom sadržaja za zadovoljenje neposrednih potreba.

Nakon pohađanja svih četiriju modula ostvaruje se ovladanost hrvatskim jezikom na razini A 2 (280 nastavnih sati). Pohađanje prvih dvaju modula jamči ovladanost hrvatskim jezikom na razini A 1 (140 nastavnih sati). Takva je podijeljenost usklađena sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezikom (ZEROJ). Ishodi učenja, način poučavanja i nastavni sadržaji također su usklađeni sa ZEROJ-em.

Nakon završenog programa polaznik će moći:
• raspoznati i identificirati poznate riječi i osnovne fraze u vezi sa sobom, obitelji i neposrednom okolinom (A 1)
• shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih objava (A 2)
• prepoznati imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice prilikom čitanja kraćih tekstova na hrvatskome jeziku (A 1)
• čitati vrlo kratke i jednostavne tekstove te u njima pronaći određenu, predvidivu informaciju (A 2)
• voditi jednostavan razgovor (ako je sugovornik spreman ponoviti, usporiti ili preformulirati rečeno) te postavljati pitanja o poznatim temama i odgovarati na jednostavna pitanja (A 1)
• komunicirati u uobičajenim društvenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama (A 2)
• koristiti jednostavne fraze i rečenice da bi opisao sebe i bliske osobe (A 1)
• koristiti niz fraza i rečenica da bi jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, uvjete života, školovanje i posao (A 2)
• ispuniti obrasce osobnim podatcima (A 1)
• napisati kratku, jednostavnu poruku te vrlo jednostavno osobno pismo (npr. pismo zahvale) (A 2)
Trajanje programa
Program se sastoji od četiriju modula (A 1.1, A 1.2, A 2.1 i A 2.2) od kojih se svaki modul odvija kroz 70 nastavnih sati.

PRIPREMNI STUPANJ (A 1) – namijenjen polaznicima koji ne poznaju hrvatski jezik i pismo (140 sati). Stupanj se izvodi kroz dva modula:
1. modul A 1.1 – 70 sati
2. modul A 1.2 – 70 sati.
TEMELJNI STUPANJ (A 2) – namijenjen polaznicima koji hrvatski jezik poznaju na razini A 1 (140 sati). Stupanj se izvodi kroz dva modula:
3. modul A 2.1 – 70 sati
4. modul A 2.2 – 70 sati.

Program mogu upisati i pohađati svi strani državljani s privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, kao i državljani Republike Hrvatske kojima je hrvatski jezik drugi jezik, odnosno kojima hrvatski nije materinski jezik.
Uvjeti upisa na program je minimalno završeno srednjoškolsko obrazovanje i više.

Uvjeti i način završetka programa: redovno sudjelovanje na svim aktivnostima tečaja (predavanja i vježbe). Polaznicima se po završetku predavanja dodjeljuje potvrda.

Voditelj programa: Marjana Kuliš, prof.

Izvoditelji programa: Josipa Mlinarić, mag. educ. philol. croat. i mag. educ. phil.

Upisna cijena programa po polazniku: 247,20 € + PDV.

Zainteresirani se mogu prijaviti ovdje.

Podijeli