°C 12

Često ste izlagač na manifestacijama? Grad daje financijsku podršku poduzetnicima za sajmove, izložbe, natjecanja...

10.09.2019.

Petar Brnada

Grad Velika Gorica objavio je Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2019. godini te Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU.

Što se tiče prvotnog natječaja, Grad Velika Gorica u cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će financijska sredstva u vidu potpora za pojedinačne nastupe poduzetnika na manifestacijama, a odobrena i dodijeljena potpora smatra se potporom male vrijednosti.

Konkretnije, manifestacije u smislu ovog natječaja su sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije koje su organizirane s namjerom predstavljanja, promocije ili ocjenjivanja proizvoda i usluga pojedinih poduzetnika.

-Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i121/16) sa sjedištem, a obrtnici i s prebivalištem na području Grada Velike Gorica- poručuju iz Grada.

Pritom iz Grada napominju da korisnici potpore ne mogu biti subjekti malog gospodarstva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ribarstvom, te subjekti malog gospodarstva koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima.

-Potpora se može dodijeliti pojedinačnim izlagačima za nastupe na manifestacijama u zemlji ili inozemstvu isključivo za zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora i trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji. U druge svrhe se ne može koristiti- navode iz Grada Velike Gorice.

Prednost pri dodjeli potpore imat će subjekti malog gospodarstva kojima je osnovna djelatnost proizvodna, djelatnost tradicijskog ili umjetničkog obrta (dokaz – Uvjerenje o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta) i kojima u tekućoj godini nije dodijeljena potpora za nastupe na sajmu.

Visina potpore može iznositi do 90% troškova, a najviše do 5.000 kuna za nastupe na manifestacijama u Hrvatskoj i do 10.000 kuna za nastupe na manifestacijama u inozemstvu

Pojedinom korisniku mogu se dodijeliti dvije potpore u tekućoj kalendarskoj godini, a sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore.

Pisanje prijave projekata na EU natječaje

Što se tiče Natječaja za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU, iz Grada navode da će Grad Velika Gorica u cilju tržišnog jačanja konkurentnosti i poticanja poduzetnika na prijavu i korištenje sredstava EU fondova u programskom razdoblju 2014.-2020. dodijeliti financijska sredstva potpore za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU.

-Pod tehničkom pomoći iz ovog Natječaja podrazumijeva se stručna pomoć konzultanata za uslugu pisanja prijave projekata na natječaje u okviru operativnih programa Republike Hrvatske koji će se financirati iz fondova i programa Europske unije. Pisanje prijave projekata podrazumijeva kompletnu izradu prijavne dokumentacije (prijavni obrasci, izjave, prilozi i ostala dokumentacija prema uvjetima natječaja)- pojašnjavaju iz Grada.

Korisnici potpore su subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) sa sjedištem, a obrtnici i prebivalištem na području Grada Velike Gorice minimalno 3 mjeseca do prijave na natječaj

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća pojedinačno ili u skupinama do završetka natječaja ili do utroška sredstava. Prihvatljivi prijavitelji su oni koji do prijave na Natječaj imaju ugovorenu i u izradi uslugu tehničke pomoći te dokaz o plaćanju usluge u tekućoj godini.

Potpora može iznositi do 50% troškova, a najviše za pisanje prijave projekta na natječaj do 20.000 kuna.

Sve informacije o Natječaju za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama možete pronaći OVDJE, a o Natječaju za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU, OVDJE.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL