°C 6

Grad će imati samo jednog zamjenika, bira se i manje vijećnika, a imat će i niže naknade

23.02.2021.

Petar Brnada

Sazvana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice koja će se 2. ožujka s početkom u 9 sati održati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta.

Na predloženom dnevnom redu kao prva točka naći će se Prijedlog Statuta Grada Velike Gorice, a kao najvažnija izmjena u odnosu na važeći statut, navodi se smanjenje broja članova Gradskog vijeća koje bi sada imalo 27 vijećnika te je određena visina neto naknade koja se može isplatiti vijećniku za rad u Gradskom vijeću.

Uz to, značajna izmjena odnosi se i na smanjenje broja zamjenika gradonačelnika koje grad može imati obzirom na broj stanovnika, te Grad Velika Gorica, umjesto dosadašnja dva zamjenika može imati jednog zamjenika gradonačelnika. Također je propisana i  obveza javnog objavljivanja informacija o trošenju proračunskih sredstava na mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Četvrta točka dnevnog reda je Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade članovima Gradskog vijeća i članovima stalnih i povremenih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, a tiče se izmjena koje se odnose na propisivanje najveće godišnje neto naknade za rad u predstavničkom tijelu te članak 31.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Članak propisuje da u gradovima s više od 60 000 stanovnika neto naknada ne može na godišnjoj razini iznositi više od 13 000 kuna po članu predstavničkog tijela. Također je propisano da se naknada za predsjednika predstavničkog tijela može odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50 %, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% od pripadajuće naknade za vijećnika.

Na dnevnom redu je i Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, Prijedlog Odluke o uvođenju mjera za pomoć gospodarskim subjektima Grada Velike Gorice pogođenim posebnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 za 2021. godinu o čemu smo pisali OVDJE, Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave te Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Velika Gorica.

Vijećnici će raspravljati i o Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica, Prijedlogu Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Velike Gorice te Prijedlogu Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice od 9.3.2020. godine.

Raspravljat će se i o Prijedlogu Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice, Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici te Prijedlogu Zaključka o dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, a materijale možete pronaći OVDJE.