°C 29

Grad: Donijet ćemo paket olakšica za građane i poduzetnike

18.03.2020.

Juraj Odrčić

S obzirom na današnju odluku Nacionalnog stožera o zatvaranju ugostiteljskih objekata i uslužnih djelatnosti na području cijele Republike Hrvatske, Grad Velika Gorica će donijeti paket olakšica građanima i poduzetnicima, vezano uz plaćanja komunalne naknade, naknade za korištenje javnih površina, kao i naknada za plaćanje dječjih vrtića i produženog boravka u školama.

Na inicijativu predsjednika Gradskog vijeća Nevena Karasa i gradonačelnika Dražena Barišića održan je sastanak s predstavnicima klubova vijećnika velikogoričkog Gradskog vijeća.

Uz prezentirane, do sada poduzete mjere Stožera civilne zaštite, dogovoreno je održavanje sjednice Gradskog vijeća na kojoj bi se trebali usvojiti prijedlozi za olakšavajuće mjere građanima i poduzetnicima, a u vidu plaćanja komunalne naknade, naknade za korištenje javnih površina kao i naknada za plaćanje dječjih vrtića i produženog boravka u školama.

Klubovi vijećnika istaknuli su zadovoljstvo reakcijama i dosadašnjim postupanjem u nastaloj situaciji te jedinstveno istaknuli kako u ovoj situaciji svi moraju biti odgovorni i zajednički djelovati bez obzira na stranačku pripadnost.