Novosti Sport Događanja

Grad prodaje legendarnu Golf „jedinicu“: Poznata početna cijena i kilometraža ovog nepoderivog automobila

18.10.2021. / Petar Brnada

Raspisan je Natječaj za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice na koji se mogu javiti svi zainteresirani građani. Što se tiče uvjeta i načina prodaje, vozila se prodaju prema načelu „viđeno-kupljeno“, slijedom čega su isključeni svi naknadni prigovori kupca po bilo kojoj osnovi, napominju iz Grada.

Konkretno, u ponudi su VOLKSWAGEN GOLF 1.1 JL iz 1979. godine s nešto više od 28.000 prijeđenih kilometara. Početna cijena Golfa iznosi 19.247 kuna, a jamčevina koju je potrebno uplatiti 1.924 kuna.

Druga opcija je HYUNDAI ACCENT 1,3 GL FRIEND iz 2003. godine. Automobil je prešao 196.000 kilometara. Početna cijena mu je 1.176 kuna, a jamčevina iznosi 117,6 kuna.

Iz Grada Velike Gorice navode da će se Ugovor o kupoprodaji vozila sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem, odnosno s onim koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.

U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, nakon utvrđivanja jesu li iste pravovremene i potpune, pristupit će se odmah javnom nadmetanju.

Ponuda mora sadržavati: naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv trgovačkog društva, OIB i adresu), presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba, izvadak iz sudskog ili obrtnog registra ako je ponuditelj pravna osoba, iznos ponuđene cijene, dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine te oznaku automobila za koji se podnosi ponuda.

Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10 % početne vrijednosti vozila za čiju se kupnju daje ponuda. Dužna jamčevina se uplaćuje na račun Grada Velike Gorice IBAN: HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB ponuditelja s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice.“

Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

Otvaranje ponuda

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu GRAD VELIKA GORICA Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica s naznakom: „Ponuda na natječaj za kupnju rabljenog vozila – ne otvarati“

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja. Ponude podnesene izvan roka, kao i nepotpune ponude neće se razmotriti, a javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama Gradske uprave na adresi Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 04. 11. 2021. godine u 10 sati.

-Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni zastupnici. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Grada Velika Gorica. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati ni jedna ponuda. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja- priopćili su iz Grada.

Više o natječaju pronađite OVDJE.

Foto: Ilustracija, Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Podijeli