°C 12

Grad u zakup daje više od 70 hektara poljoprivrednog zemljišta, lokacije u Mraclinu, Vukovini, Kurilovcu...

11.02.2020.

Petar Brnada

Nakon izglasane odluke na protekloj sjednici Gradskog vijeća, Grad Velika Gorica priprema javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada koji će prema dostupnim informacijama biti raspisan do kraja mjeseca.

Kako kažu iz Grada, riječ je o zakupu poljoprivrednog zemljišta na području katastarskih općina Kuče, Kurilovec, Lazina Čička, Mraclin, Novo Čiče i Vukovina, a čija sveukupna površina zemljišta iznosi 71.5 hektara.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Veliku Goricu predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

-Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta- navodi se u natječaju.

Sudionik javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala.

Sve o propisanim uvjetima i kriterijima možete pronaći OVDJE.

Foto: Ilustracija