Novosti Sport Događanja

Grad Velika Gorica raspisao Natječaj za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje u najam stanova u svom vlasništvu

13.05.2024. / Redakcija

Povjerenstvo za gospodarenje stanovima u vlasništvu Grada Velike Gorice raspisalo je Natječaj za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice.

Pravo na dodjelu stana u najam imaju državljani Republike Hrvatske koje u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice neprekidno najmanje deset godina do dana objavljivanja Natječaja, a nemaju riješeno stambeno pitanje.

Osobama koje nemaju riješeno stambeno pitanje smatraju se osobe:
- koje na području Republike Hrvatske nemaju u vlasništvu useljivu kuću ili stan kao ni članovi njihove obitelji,
- koje ne koriste stan na temelju Ugovora o najmu stana sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, kao ni članovi njihove obitelji,
- čija ukupna prosječna primanja po članu obitelji ne prelaze 50 % prosječne mjesečno isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodnoj godini (za 2023. godinu iznosi 574,00 eura),
- koje nisu iskoristile pravo na otkup stana sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
- lošeg socioekonomskog statusa odnosno osoba koja na temelju Zakona o socijalnoj skrbi može steći pravo na zajamčenu minimalnu naknadu odnosno osoba koja je žrtva obiteljskog nasilja, s ili bez djece, za koje je odlukama nadležnih tijela utvrđeno da je nad njima počinjeno obiteljsko nasilje.

Pravo na dodjelu stana u najam ne može ostvariti osoba ili član njezine obitelji, koji su se doveli u nepovoljan stambeni status prodajom ili darovanjem obiteljske kuće ili stana unatrag 20 godina.

Mjerila za utvrđivanje liste reda prvenstva za dodjelu stana u najam i isprave kojima se ona utvrđuju su: Stambeni status, socijalno – zdravstveni status, vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Velike Gorice, sudjelovanje u Domovinskom ratu podnositelja zahtjeva ili članova njegove obitelji, samohrani roditelj, jednoroditeljska obitelj ili žrtva obiteljskog nasilja, socioekonomski status-

Zahtjev za uvrštavanje na Listu reda prvenstva za davanje stanova u najam podnosi se neposredno/osobno u pisarnicu Grada Velike Gorice ili preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu: Grad Velika Gorica, Povjerenstvo za gospodarenje stanovima u vlasništvu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

-Zbog potpune informiranosti zainteresiranih osoba potrebno je naglasiti da u trenutku raspisivanja natječaja Grad Velika Gorica nema slobodnih stanova za davanje u najam, već će se stanovi prema Listi reda prvenstva davati u najam kada se ukažu slobodne stambene jedinice kroz vrijeme kada će vrijediti Lista reda prvenstva, a koja će se utvrditi po ovom Natječaju – istaknuli su iz Grada.

Sve detalje o natječaju pogledajte ovdje.

 

Podijeli