°C 9

Gradsko vijeće: U ponedjeljak odluka o Proračunu za 2018.

08.12.2017.

ivana

U ponedjeljak, 11. prosinca, na svojoj 5. sjednici sastat će se Gradsko vijeće i to već u 9 sati ujutro.

U Gradskoj vijećnici odlučivat će se o 19 točaka, a najzanimljiviji će biti svakako Prijedlog Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu. Na sam prijedlog proračuna uložena su pet amandmana, a hoće li ih se prihvatiti odlučivat će glasanjem gradski vijećnici.

Vijećnik Zvonimir Stjepić iz Živog zida predložio je amandmanom da se povećaju sredstva iz Proračuna namijenjena za Upravni odjel za predškolstvo za 2,7 milijuna kuna kako bi se ta sredstva prenamijenila za smanjenje cijena vrtića, a uzela bi se iz planiranih rashoda za proračunske korisnike. Drugi amandman vijećnika Živog zida odnosi se na povećanje iznosa pomoći za novorođenče umjesto 2.250 kuna na 3.950 kuna, a sredstva bi se osigurala brisanjem stavke proračuna koja se odnosi na "naknade dužnosnicima koji svoju dužnost obavljaju profesionalno" ili kako ih u amandmanu naziva svojevrsnim "bonusima".

Klub vijećnika MOST-a predložio je da se i Proračuna izdvoji 250.000 kuna za izradu idejnog rješenja za izgradnju vodovoda u naseljima Novo Čiče, Jagodno, Lazina, Ribnica, Čička Poljana, Donje Podotočje. Sredstva bi se izdvojila smanjenjem od 2 % u iznosu koji je predviđen za gradnju nerazvrstanih cesta. U drugom amandmanu predlažu uređenje poslovnih prostora koji bi se po subvencioniranoj cijeni iznajmljivali mladim poduzetnicima, a u trećem financijsko podržavanje udruga koje se bave promicanjem svijest i edukacijom o teškim stanjima koje izazivaju autoimune bolesti te za psihološku podršku oboljelima.

Na dnevnom redu bit će i Izvješće o radu gradonačelnika, rebalans proračuna za 2017. godinu, zaključak o dodjeli javnih priznanja, a vijećnici će se morati dogovoriti i kako će postavljati pitanja na aktualnom satu. Odbor za pravno statutarna pitanja odredio je , na prijedlog Kluba vijećnika SDP-a i HSS-a, da ima potrebe za ovom izmjenom u Poslovniku te je predložio da na aktualnom satu pitanja izvršnoj vlasti postavljaju vijećnici po redoslijedu upisa, ali naizmjenično po jedan vijećnik iz pozicije i jedan iz opozicije.
Klub vijećnika HDZ-a priložio je amandman i predlaže da pitanja na aktualnom satu postavljaju po dva pitanja predstavnici Klubova vijećnika po abecednom redu, a potom vijećnici pojedinačno po redoslijedu upisivanja.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. a) Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata i utvrđivanju mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
b) Polaganje prisege
2. Izvješća o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje siječanj – lipanj 2017. god.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2017. godinu
4. Prijedlog Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu
a) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2018.g.,
b) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
c) Program javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2018. godinu
d) Program javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2018. godinu
e) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2018. godinu
f) Program javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2018. godinu
g) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu
h) Program djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2018. godinu
i) Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu
j) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu
6. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice za 2018. godinu
7. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Velike Gorice
8. Prijedlog Odluke o davanju jamstva za ispunjenje obveza kreditnog zaduženja trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Velika Gorica
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Velike Gorice
11. Prijedlog Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Velike Gorice za 2017. godinu i godišnji plan razvoja s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
12. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Velike Gorice za vrijeme od 2018. do 2021. godine
13. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Konačni nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine.
14. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Gradonačelniku za pokretanje projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Velike Gorice (PROJEKT NEWLIGHT)
15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, pokretnih naprava te reklamnih predmeta
16. Problem učestalih nestanaka električne energije u dijelu Turopolja
17. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana u Odbor za komunalne djelatnosti
18. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana u Odbor za gospodarski razvoj
19. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana u Odbor za financije i proračun