Novosti Sport Događanja

Natječaj Zagrebačke županije za programe i projekte neprofitnih organizacija

13.05.2024. / Redakcija

Zagrebačka županija objavila je 400 tisuća eura vrijedan javni natječaj za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja na svom području. Prijave je moguće podnijeti do 24. svibnja 2024. godine.

Prijavitelji mogu biti udruge i druge neprofitne organizacije koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija, a koje djeluju na području Zagrebačke županije.

Također, prijavitelji moraju imati osigurane organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa javnih potreba i javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga.

Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije, a njegovo provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci.

Programi i projekti od posebnog interesa za Zagrebačku županiju odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne programe, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te programe i projekte u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi.

Financijska potpora za pojedini program/projekt može biti odobrena u iznosu od najmanje 1.000 eura do najviše 55.000 eura, a u okviru ovog javnog natječaja prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti samo jedan program/projekt.

 Upute za prijavitelje i potrebni obrasci dostupni su ovdje, a više informacija može se dobiti na i.paser@zagrebacka-zupanija.hr ili brojevima telefona 01/6009 -485 i 01/6052-865.

 

(Foto: ilustracija)

 

 

Podijeli