Novosti Sport Događanja

Nova katastarska izmjera na području Pokupskog

22.10.2021. / Petar Brnada

Otvaranje radova na novoj katastarskoj izmjeri i obnovi katastra zemljišta i zemljišne knjige za dio katastarske općine Pokupsko održano je u srijedu, 21. listopada. Na otvaranju su bili prisutni predstavnici naručitelja katastarske izmjere, Državne geodetske uprave: načelnik Sektora za katastarski sustav Josip Zovko, voditelj Službe katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata Mladen Pandža i pročelnik Područnog ureda za katastar Zagreb Tomislav Varović.

Također, prisutne su bile predsjednica Općinskog suda u Velikoj Gorici Željana Kauzlarić i voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Klaudija Stipić, kao predstavnice institucije koja će trebati provesti izrađeni elaborat katastarske izmjere.

Zajednicu ponuditelja koja je s Državnom geodetskom upravom sklopila ugovor o poslovima izrade katastarske izmjere predstavljali su Vedran Car iz tvrtke Cadcom d.o.o., Zagreb i Branko Manojlović iz tvrtke Geoprojekt d.d., Opatija, a tvrtku Geodist d.o.o. iz Zagreba, koja će vršiti usluge tehničkog nadzora nad provedbom katastarskih izmjera, predstavljao je Tomislav Stipić. 

Iz Općine otkrivaju da vrijednost ugovorenih poslova katastarske izmjere iznosi 2.712.380,63 kune s uključenim PDV-om, a tehničkog nadzora 350.987,50 kuna s uključenim PDV-om.  Dakle, ukupna vrijednost katastarske izmjere veća je od 3 milijuna kuna i u cijelosti će biti financirana sredstvima Državne geodetske uprave.

U četvrtak, 28. listopada s početkom u 17 sati u Lovačkoj kući u Pokupskom održat će se javni skup na kojem će izvoditelji nove katastarske izmjere dati detaljne informacije i upute vlasnicima zemljišta u obuhvatu nove katastarske izmjere.

Izmjera će obuhvatiti cjelokupno građevinsko područje naselja Pokupsko i Cerje Pokupsko, te dio naselja Gladovec Pokupski (ulice Gladovec, Skrbini, Maleki i Gladovska Gora). Obuhvaćen će biti i dio poljoprivrednih površina koje se naslanjaju na navedene građevinska područja naselja. Katastarskom izmjerom bit će obuhvaćeno zemljište površine 619 hektara.

 

Foto i izvor: Općina Pokupsko

Podijeli