°C 5

Općina Orle financirat će troškove prijevoza osobama s invaliditetom

27.01.2021.

Petar Brnada

Općina Orle s tvrtkom Autoturist d.o.o. sklopila je ugovor o financiranju mjesečne pokazne karte za osobe koje imaju tjelesno oštećenje najmanje 70 % i prebivalište na području Općine Orle.

Ugovorom je određeno financiranje prijevoza u visini cijene mjesečne pokazne karte prijevoznika AUTOTURIST-a za relaciju Orle – Velika Gorica.

Iz Općine navode da pravo na financiranje prijevoza (pokazne karte) ostvaruju osobe koje imaju prebivalište na području Općine Orle i postotak tjelesnog oštećenja najmanje 70% ;

-osobe s posebnim potrebama (slijepe, gluhe, gluhoslijepe osobe, teško, teže i umjereno retardirane osobe koje prolaze radno-proizvodnu aktivnost, logopedski tretman ili fizikalnu terapiju, osobe s utvrđenim funkcionalnim poremećajima i motoričkim oštećenjima ekstremiteta što su uzrokovani bolestima i ozljedama te prirođenim malformacijama i deformitetima neurološkog sustava (multipla skleroza, miastenija gravis, cereblarna  paraliza) mišićnoga koštanog sustava (mišićna distrofija), drugih organskih sustava (bulozna epodermoliza, dijalizirani i transplantirani bubrežni korisnici) kao i osobe s traumatskim amputacijama ili stečenim gubicima ekstremiteta koje zbog navedenih bolesti, oštećenja i funkcionalnih poremećaja imaju postotak tjelesnog oštećenja najmanje 70%

-osobe liječene zbog dijagnoza iz skupine težih duševnih bolesti te autizma koje su trajno nesposobne za rad, privređivanje i samostalan život.

-Istoj osobi pravo na financiranje prijevoza u visini pokazne karte odobrava se na početku svake kalendarske godine dostavom potrebne dokumentacije o kojima ovisi ostvarivanje tog prava. Da bi se ostvarilo pravo na financiranje mjesečne pokazne karte potrebno je ispuniti  Zahtjev uz navedenu dokumentaciju i dostaviti putem e-mail adrese: info@opcina-orle.hr ili na adresu: Općina Orle, Orle 5, 10 411 Orle –kažu iz Općine.

Visina iznosa financiranja određivati će se prema važećem cjeniku prijevoznika s kojim je Općina Orle sklopila ugovor za tekuću godinu i to uvijek u punom iznosu cijene mjesečne pokazne karte.