°C 11

Osigurane cisterne za naselja koja su još uvijek bez vode, popravak kvara do kraja dana

25.03.2020.

Petar Brnada

VG Vodoopskrba je osigurala cisterne s pitkom vodom za naselja u kojima još nije uspostavljena normalna opskrba prema sljedećem rasporedu:

1) Vukovina kod društvenog doma 14.00-14.30

2) Kuče kod društvenog doma 14.40-15.10

3) Buševec Trg Seljačke sloge kod društvenog doma 15.20-15.50

4) Ogulinec  Društveni dom 16.00-16.30

5) Rakitovec kod Društvenog doma 16.40-17.10

6) Turopolje kod Društvenog doma 17.20-17.50

7) Mraclin kod Društvenog doma 18.00-18.30

Cisterne s pitkom vodom osigurane su i u Novom Čiču (16.30-17.00 - kod društvenog doma), u Lazini Čičkoj (17.10-17.40 - kod društvenog doma) te u Čičkoj Poljani (17.50-18.20 sati).

Popravak kvara očekuje se do kraja dana.

Foto: Ilustracija