°C 12

Ovo su ulice koje bi u 2021. trebale dobiti novi asfalt. I vas se pita što o tome mislite

24.11.2020.

Juraj Odrčić

Prije nego prijedlog gradskog proračuna za 2021. godinu ugleda svjetlo dana na javnoj raspravi našli su se programi koji prate proračun te najavljuju koji su proračunski planovi za sljedeću godinu. Obveza je to Grada, prije usvajanja Proračuna, da omogući poreznim obveznicima da komentiraju predložene programe, a iz kojih smo mi izdvojili one najzanimljivije - nacrte Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture koji su na javnom savjetovanju od 3. studenoga do zaključno 2. prosinca.

Programi su to koji obuhvaćaju gradnju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u koje pripada 548 km nerazvrstanih cesta i druge javno prometne površine, odvodnju oborinskih voda, javnu rasvjetu, zelene površine, igrališta, groblja i sve drugo što pripada pod domenu komunalne infrastrukture. Mi smo se koncentrirali na prometnice.

Kredit za Tomaševićevu i ceste u Donjoj Lomnici

Za održavanje komunalne infrastrukture u sljedećoj godini planira se tako 60,7 milijuna kuna, što je u istoj razini koliko je bilo planirano za ovu 2020. godinu, a od čega polovica se odnosi na ceste. Infrastruktura koja će se graditi i obnavljati podijeljena je u nekoliko kategorija, a krenimo s redovitim održavanjem nerazvrstanih cesta.

U središnjem naselju Velika Gorica planirana je obnova odvojka Ulice I. G. Kovačića uz vrtni centar u dužini od 220 metara, zatim 95 metara odvojka Ulice braće Radića, dio Ulice A. Cvetkovića u duljini od 170 metara kao i sanacija pješačke staze Rakarske ulice u dužini od 100 metara. U Kurilovcu će se proširiti 350 metara Lomničke ceste u dijelu od Kolarove do Kurilovečke ulice. U Ribnici će se urediti Šušnićeva ulica u duljini od 640 metara, u Okuju na red dolazi Ulica Gajec u duljini od 220 metara, a strojno asfaltiranje kolnika planirano je na 650 metara glavne ulice u Donjem Podotočju. U Velikoj Kosnici uredit će se 225 metara Plitvičke ulice, a u Jagodnom asfaltirat će se nešto više od kilometra ceste koja nosi oznaku Ž304100 (glavna cesta). Ovi radovi planirani su u visini od 3 milijuna kuna.

Od cesta koje su bile planirane za radove u 2020. godini izvršeni su oni koji su u Velikoj Gorici obuhvatili dijelove Šenoine ulice i Zagrebačke ulice, uređene su Gajeva i Vukomerička ulica, u Novom Čiču Zavrtnica te Plesu ulica V. Nazora. Od predviđenih radova Ulica Gajec u Okuju je tako prebačena u 2021. godinu, Vinogradska ulica u Markuševcu nije izvršena s obzirom na to da se u istoj pojavilo klizište dok Glavna ulica u Velikoj Kosnici nije se asfaltirala s obzirom na to da je ista u programu izgradnje kanalizacijskog sustava (Aglomeracija Velika Gorica) kroz koji će se kasnije urediti.

Sljedeća kategorija odnosi se na izvanredno održavanje prometnica po kome će se uređenje prometne infrastrukture izvršiti na Odranskoj cesti, Školskoj ulici i dijelu Stepanske ulici u Donjoj Lomnici, te Ulici Stjepana Tomaševića u Velikoj Gorici.

- Putem kreditnog zaduženja koje je planirano u visini od 15.000.000,00 kuna sanirat će se nerazvrstane ceste županijskog i lokalnog karaktera, a koje nisu uključene u projekt Aglomeracije Velika Gorica, a značajne su u prometnom smislu i s većim prometnim opterećenjem - obrazloženje je iz Programa koji se odnosi na ovaj dio.

Podložnica, Matije Gupca i Petra Zrinskog...

Uz navedeno održavanje tu je i Program građenja komunalne infrastrukture koji sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture te se njime u 2021. godini predviđa dvostruko manje sredstava nego što se planiralo za ovu godinu - 21,8 milijuna kuna.

Iz ovogodišnjeg Programa gradnje završen je most u Kučama (1,1 mil. kn u 2020.g.) te izgrađena prometnica koja je zaobišla Mraclin prema odlagalištu otpada (4,8 mil.kn). U tijeku su radovi na ulici A.K. Miošića (3,4 mil.kn) dok je na prometnici S2 u Radnoj zoni Vukovinsko polje bilo planirano 10,5 mil. kn od kojih je dio radova od 1,7 milijuna kuna prebačen na sljedeću godinu. Ulica Petra Zrinskog u Plesu nije krenula u radove, izgledno radi dopune projekta, te je ona planirana u visini od 3 milijuna kuna u 2021. godini. Od gradskih ulica planirana je i izgradnja Ulice Podložnica od 2,1 milijuna kuna, a radi se o ulici na koju se veže planirani poduzetnički inkubator i trgovački centar koji je u najavi gradnje. Od novih prometnica u gradu predviđa se i gradnja produžetka Ulice Matije Gupca (3 mil.kn.) čime se aktiviraju nova zemljišta za stanogradnju u Kurilovcu.

Na stavci zelenih površina vidljivo je uređenje parka u Cvjetnom naselju (500 tk) i uređenje parka ispred Vodotornja (380 tk), a osvijetlit će se Park unutar zgrada omeđen Kolarevom, Magdalenićevom i Ulicom Matice Hrvatske. Novih 4,8 milijuna kuna predviđeno je za nastavak gradnje oproštajne građevine u Kušancu, za što su provedeni natječaji, kao i izgradnja trga i postava mrtvačnice u Šiljakovini. Od pješačko-biciklističkih staza planirana je samo pješačka staza Gradići-Petrovina za 390 tisuća kuna.

Novi asfalt kroz Aglomeraciju

Iako na stavkama ovih Programa ima manje asfaltiranja nego prošlih godina ipak treba naglasiti da će se najveći dio radova asfaltiranja ulica provesti kroz projekt Aglomeracije Velika Gorica koji se ne prikazuje kroz ove dokumente, a prva na red će doći naselja Kobilić, Lukavec, Staro Čiče, Mraclin, Okuje i druga gdje su ulice već sada razrovane nakon polaganja cjevovoda. Projektom je predviđeno asfaltiranje više od 100 km prometnica, a prilika je to da se uz kanalizaciju kvalitetnije urede i prometnice u naseljima obuhvaćenim ovim projektom.