Novosti Sport Događanja

Poznati izvođači radova na projektu Aglomeracija: 'Prvi radovi mogli bi početi već do kraja godine'

07.11.2019. / Petar Brnada

Za potrebe Projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“, koji se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda, proveden je složen postupak javne nabave za Rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje te je 16.10.2019. godine donesena Odluka o odabiru izvođača radova, priopćili su jutros iz Grada Velike Gorice.

Za grupu A.1. Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice, čija je procijenjena vrijednost 98.750.718 kn (bez PDV-a), odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja ROCO-COMMERCE d.o.o. koja iznosi 89.256.034,00 kn (bez PDV-a). Za grupu A.2 Dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg vodocrpilišta Črnkovec, čija je procijenjena vrijednost 130.558.051 kn (bez PDV-a), odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja GIP PIONIR d.o.o. koja iznosi 110.196.799,40 kn (bez PDV-a). Za grupu A.3 Dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja, čija je procijenjena vrijednost nabave 204.003.601 kn (bez PDV-a), odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja ROCO-COMMERCE d.o.o. koja iznosi 198.927.027,89 kn (bez PDV-a).

Sljedeći korak koji predstoji je sklapanje ugovora s odabranim izvođačima radova te će se isti sklopiti unutar 30 dana od izvršnosti Odluke o odabiru, a gradonačelnik Dražen Barišić danas je poručio da bi ukoliko to vremenski uvjeti dozvole, prvi radovi mogli započeti već do kraja ove godine.

Vezano za dogradnju i rekonstrukciju UPOV-a Velika Gorica proveden je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 18.09.2019. do 02.10.2019. tijekom kojeg su zainteresirani gospodarski subjekti iznijeli primjedbe na dokumentaciju o nabavi, a o čemu je Naručitelj VG Vodoopskrba izradila detaljno Izvješće. Nakon usklađenja dokumentacije s preporukama zainteresiranih gospodarskih subjekata Naručitelj je dana 31.10.2019. cjelokupnu dokumentaciju dostavio Hrvatskim vodama i SAFU na ex ante kontrolu. Nakon usklađenja dokumentacije prema eventualnim preporukama Hrvatskih voda i SAFU objavit će se postupak javne nabave u EOJN RH.

Ciljevi projekta:

 • rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje
 • dužina kanalizacijske mreže 145 km (124 km novogradnja i 21 km rekonstrukcija)
 • 48 crpnih stanica (39 CS novogradnja i 9 CS rekonstrukcija)
 • projektiranje i dogradnja UPOV-a na III. stupanja pročišćavanja (74 000 ES)
 • projektiranje nadzorno-upravljačkog sustava (NUS)
 • povećanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za približno dodatnih 15.300 stanovnika
 • 5000 novih priključaka
 • nabava opreme za održavanje sustava odvodnje

Slika 1: Područje obuhvata projekta

CJELINE:

A.1 Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice

 • Velika Gorica
 • Lukavec
 • Velika Mlaka

-rekonstrukcija 13,9 km mreže

-rekonstrukcija 2 crpne stanice

-dogradnja 12 km mreže

-dogradnja 5 crpnih stanica

 

Slika 2: A.1 Šire i uže područje Velike Gorice

A.2 Dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg crpilišta Črnkovec

 • Kobilić
 • Bapča
 • Drenje Šćitarjevsko
 • Ščitarjevo
 • Črnkovec
 • Lekneno
 • Trnje
 • Obrezina
 • Novaki Šćitarjevski
 • Sasi
 • Selnica
 • Mala Kosnica
 • Velika Kosnica
 • Petina

 

- dogradnja 44,7 km mreže

- izgradnja 12 crpnih stanica

A.3 Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja

 

 • Buševec
 • Mraclin
 • Ogulinec
 • Okuje
 • Gornje Podotočje
 • Kuče
 • Turopolje
 • Rakitovec
 • Vukovina
 • Staro Čiče

-rekonstrukcija 6,8 km mreže

-rekonstrukcija 7 crpnih stanica

-dogradnja 67,2 km mreže

-dogradnja 22 crpne stanice

Podijeli