°C 32

Predložite kandidata za Kulturno vijeće Grada Velike Gorice

14.07.2020.

Petar Brnada

Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje još jedan Poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada, pa se tako pozivaju institucije, udruge te ostale organizacije, pravne i fizičke osobe iz područja kulture i umjetnosti, a koje djeluju na području grada, da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice.

Kulturno vijeće ima pet članova te predlagatelji predlažu po jednog člana za svako od navedenih programskih područja:

-Područje knjižnične djelatnosti, knjige i nakladništva te nove medijske kulture

-Područje muzejsko-galerijske djelatnosti i likovne umjetnosti

-Područje glazbe, glazbeno-scenske i dramske umjetnosti, priredbe i manifestacije

-Područje kulturno-umjetničkog amaterizma, međunarodne kulturne suradnje i europske integracije

-Područje zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

-Za člana Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice predlažu se kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim djelovanjem i poznavanjem problema s područja kulture i umjetnosti za koje se predlažu mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano-pojasnili su iz Grada.

Kako dodaju, član Kulturnog vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Kulturnog vijeća kao i njihov član ili zaposlenik na području Grada Velike Gorice.

Na temelju prispjelih prijedloga Gradonačelnik Grada Velike Gorice donijet će odluku o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća. Članovi Kulturnog vijeća imenuju se na četiri godine.

Prijedlozi kandidata za članove Kulturnog vijeća dostavljaju se do 11. rujna 2020. na e-mail adresu: natjecaj.kultura@gorica.hr ili na adresu:

Grad Velika Gorica

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Trg kralja Tomislava 34

Prijedlozi kandidata za članove Kulturnog vijeća dostavljaju se na posebnim obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti ili na web stranici WWW.gorica.hr

Obrazac za prijedlog kandidata možete pronaći OVDJE.