°C 10

Ravnateljici OŠ Pokupsko nagrada "Ivan Filipović"

14.12.2018.

Ivana Ćurić

Godišnja „Nagrada Ivan Filipović“ u području osnovnog školstva dodijeljena je Štefici Facko Vrban, diplomiranoj pedagoginji, ravnateljici Osnovne škole Pokupsko.

U skladu sa Zakonom o „Nagradi Ivan Filipović“, Odbor za dodjelu Nagrade  dodijelio je ove godine dvije nagrade za životno djelo i deset godišnjih nagrada. Svečana dodjela „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2017. godinu održana je u srijedu, 12. prosinca 2018. godine u Hrvatskome saboru, gdje je nagradu i primila ravnateljica OŠ Pokupsko.

„Nagradu Ivan Filipović“ dodjeljuje Republika Hrvatska, a priprema Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i predstavlja najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju.

-Štefica Facko Vrban diplomirani je pedagog i radi kao ravnateljica Osnovne škole Pokupsko već punih trideset godina. Nakon završenog studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i stečenog zvanja diplomiranog pedagoga počinje raditi na mjestu stručne suradnice pedagoginje u Dječjem centru Galženica u Velikoj Gorici, a zatim u Dječjem vrtiću Krijesnice u Krajiškoj ulici u Zagrebu. U Osnovnoj školi Pokupsko zaposlila se na pola radnog vremena 1987. godine kao stručna suradnica pedagoginja te je uz te poslove još obavljala poslove razrednika, predavala kemiju, geografiju i vodila Podmladak Crvenog križa

Na mjestu ravnateljice OŠ Pokupsko radi od 1998. godine, a uz tu dužnost obavljala je i poslove stručne suradnice pedagoginje. Štefica Facko Vrban bila je voditeljica stručnog vijeća ravnatelja za Grad Veliku Goricu i Općine Pokupsko, Kravarsko i Orle, članica Upravnog vijeća Hrvatske zajednice osnovnih škola te sudac porotnik u Županijskom sudu za mladež u četverogodišnjem mandatu.

Učiteljica Štefica Facko Vrban voditeljica je Županijskoga stručnog vijeća ravnatelja osnovnih škola Zagrebačke županije i tajnica HUROŠ-a, Ogranka Zagrebačke županije od samog osnivanja do danas. Tijekom svog rada kontinuirano se stručno usavršava, a svoje znanje nesebično dijeli sa svojim suradnicima, učenicima i studentima te ih provodi u praksi. Kreatorica je niza preventivnih programa koji se provode u školi u cilju smanjivanja neprihvatljivog ponašanja među učenicima. Bila je organizator mnogobrojnih natjecanja i smotri (matematika, smotra Lidrano, geografija), inicijator je stvaranja školskog lista Lajdica. Osim rada u školi, ravnateljica je aktivna u lokalnoj zajednici i u prosvjetnim krugovima izvan škole-stoji u obrazloženju nagrade.