Novosti Sport Događanja

Sanacija cesta u sklopu Aglomeracije u završnoj je fazi: Prijavite nedostatke radova u vašoj ulici!

30.01.2023. / Redakcija

Sanacija cesta nakon postavljanja kanalizacijskih cijevi u sklopu projekta Aglomeracije ušla je u završnu fazu, povodom čega je VG Vodoopskrba organizirala niz sastanaka s predstavnicima više od 20 gradskih četvrti i mjesnih odbora na kojima se govorilo o radovima na svim cjelinama aglomeracije.

U sklopu projekta izgrađeno je i zamjenjeno 145 km cjevovoda od čega je oko 121 km cijevi ugrađeno u trup prometnica koje je trebalo sanirati, a što je dužina cesta koje bi spojile Veliku Goricu i Maribor. Do kraja 2022. godine radovi su završili na 108 km prometnica. Grešaka se moglo očekivati, no građani se s pravom pitaju da li ih je ipak previše?! Europskim sredstvima plaćena je ugradnja kanalizacije te sanacija asfalta iznad rova, a sredstvima gradskog proračuna plaćeno je asfaltiranje ostatka širine prometnica.

Na koji način će „pritisnuti“ izvođače, objasnio nam je voditelj Odjela za pripremu EU projekata i Pomoćnik voditelja realizacije projekta, Ivan Dubravica.

- Izvođač će prije primopredaje radova morati vratiti u prvobitno stanje sve prometne i druge površine koje su unutar obuhvata projekta. Nakon primopredaje radova svaki Izvođač prema odredbama ugovora o gradnji mora ispostaviti Garanciju na kvalitetu izvršenih radova na iznose 10% od svakog ugovora i rok od 5 godina u kojem će morati vršiti otklanjanje naknadno uočenih nedostataka – objasnio nam je Dubravica.

Dakle, prije nego radovi službeno završe ceste moraju biti u zadovoljavajućem stanju, a po preuzimanju cesta na upravljanje kreće garantni rok od pet godina. Sve troškove uklanjanja nedostataka snosi izvođač jer do preuzimanja cesta oni zapravo nisu niti završeni.

Kako bi uspjeli sanirati sve problematične točke, iz VG Vodoopskrbe sada pozivaju sve koji uoče neki nedostatak na odrađenim radovima da to prijave predstavnicima mjesne samouprave (gradske četvrti i mjesni odbori) koja će nedostatke prenijeti Naručitelju radova. Svi uočeni nedostaci proslijedit će se potom izvođačima radova kako bi se pravovremeno otklonili.

Dosad je prijavljeno više od 200 raznovrsnih nedostataka, od oštećenja nastala nakon asfaltiranja cesti, nenasutih bankina i rupa u kolniku do nakupljanja oborinskih voda i sl. Sve što je dosad prijavljeno možete vidjeti na online karti.

Osim mjesnom odboru, opis i fotografiju nedostataka radova koji već nisu evidentirani na karti možete poslati i na email adresu aglomeracijavg@vgvodoopskrba.hr. 

Podsjetimo, za provedbu ovog projekta, što uključuje i gradnju novog pročistača, planirano je 498.612.651,00 HRK od čega je 398.890.121,00 HRK vrijednost prihvatljivih troškova za bespovratna sredstva. Od prihvatljivih troškova 67,38% se izdvaja iz Kohezijskog fonda, dok Hrvatske vode sufinanciraju 11,95%, Državni proračun 11,95% te jedinice lokalne samouprave 8,7%.

 

Podijeli