°C 10

Sanirano klizište pred ulazom u Kravarsko

04.03.2019.

Juraj Odrčić

Veliko klizište prije Kravarskog sanirano je te su ovih dana radovi privedeni kraju. Riječ je o klizištu koje se nalazi na državnoj cesti oznake DC31 u km 15+400. Kako se klizište ne bi ponovno pojavilo ugrađeni su kameni blokovi koji su stabilizirali padinu, a uz 150 metara novouređene prometnice izgrađena je i pješačka staza. 

Prometnica je u nadležnosti Hrvatskih cesta koje su prošloga ljeta provele natječaj sanacije ovog klizišta vrijedan više od 3 milijuna kuna, a radovi su započeli u jesen 2018. godine. Nakon sanacije ovoga, tek jednog od brojnih klizišta koja su se pojavila na ovom području, najavljena je i sanacija klizišta na istoj prometnici na izlazu iz naselja Kravarsko.