°C 20

Stadion Radnik kao sigurna zona u slučaju potresa

03.10.2017.

ivana

S obzirom na visoki rizik od potresa gdje Republika Hrvatska spada među najugroženije države Europe, Hrvatska udruga kriznog menadžmenta izradila je karte procjene rizika i ranjivosti od potresa visoke pouzdanosti najugroženijih hrvatskih gradova: Zagreba, Rijeke, Splita i Dubrovnika.

Riječ je o aktivaciji Copernicus Emergency Management Service-a za korištenjem satelitskih sustava daljinske detekcije u potpori izrade procjene rizika i ranjivosti od potresa.Izrađene su ukupno 42 karte koje se odnose se na pregledne karte analiziranog područja, obilježja i prometnu infrastrukturu, detaljne karte seizmičkog rizika za stanovništvo, materijalna dobra i prometnu infrastrukturu.

Obrađeni su sekundarni rizici kao što je aktivacija klizišta ili erozija terena, kao i rizik od poplave na području Grada Zagreba te su vidljivi rizici i za dio velikogoričkog područja. Procijenjeno je i vrijeme pristupa žurnih službi nakon potresa, evakuacijski putevi za građane te su predložene lokacije u mjerama smanjenja rizika.

Na kartama se mogu naći i evakuacijske zone i sigurne zone, pa je tako u slučaju potresa, sigurna zona u našem gradu Stadion Radnik. Među najugroženijim djelovima grada u slučaju potresa su Podbrežnica te dijelovi tzv. Kromosovog naselja i dio Visokog brijega koji su označeni kao "neprihvatljivim" kada je u pitanju seizmički rizik za populaciju. Veći dio područja omeđen Kolarevom i Istočnom obilaznicom označen je s "nepoželjnim" rizikom, a ostatak uglavno s "prihvatljivim" rizikom.

-Navedeni satelitski sustavi omogućili su izradu detaljnijih prikaza rizika čime je Republika Hrvatska dobila jednu od najkvalitetnijih procjena rizika i ranjivosti od potresa (pouzdanost dobivenih rezultata viša je od 80% što je među prvih 5 rezultata u svijetu) korištenjem najsuvremenijih tehnologija, sa svrhom jake stručne podloge u određivanju daljnjih mjera smanjenja rizika i podizanja sigurnosti stanovništva na navedenim područjima te povlačenju fondova EU iz područja sigurnosti i upravljanja rizicima. Hrvatska udruga kriznog menadžmenta kao glas struke u Republici Hrvatskoj razvija metodologije i alate kriznog menadžmenta te je povezana s brojnim istovrsnim organizacijama u svijetu, gdje je Copernicus EMS jedan od ključnih partnera jer cijene jedino stručnost i smisao za inovacije-izvijestili su iz Hrvatske udruge kriznog menadžmenta.

Detaljne karte pogledajte OVDJE.

 

(izvor: Hrvatska udruga kriznog menadžmenta)

Galerija slika

Stadion Radnik kao sigurna zona u slučaju potresa