°C 1

Trima ugovorima osigurane potpore od 830 tisuća kuna

12.07.2019.

Juraj Odrčić

Zagrebačka županija dodijelila je gradovima i općinama sa svog područja potpore u vrijednosti 20,7 milijuna kuna za realizaciju projekata u gospodarstvu, poljoprivredi, prometu i komunalnoj infrastrukturi te projekata financiranih EU fondovima, a među ovim ugovorima tri se odnose i na sufinanciranje projekata Grada Velike Gorice.

Radi se o potpori obnove Osnovne škole Nikole Hribara, izgradnji vodovodne mreže naselja Obrezina te prometnici u Proizvodnoj zoni Vukovinsko polje. Obnova najveće goričke osnovne škole projekt je vrijedan 22 milijuna kuna od čega 36% troškova će se pokriti sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zagrebačka županija pomoći će sa 180 tisuća kuna. Gradnja prometnice u Vukovinskom polju vrijedna je 12 milijuna kuna od čega se ove godine planira izgraditi osnovna infrastruktura vrijedna 3 milijuna kuna kojima se Zagrebačka županija priključila s 500 tisuća kuna. Vodovodna mreža naselja Obrezina gradit će se radovima vrijednim 378 tisuća kuna od čega 150 tisuća kuna sufinancira Zagrebačka županija dok ostatak pokriva gradski proračun.

Tri ugovora potpore u vrijednosti 830 tisuća kuna preuzeo je zamjenik gradonačelnika Krešimir Ačkar koji nam je rekao da su potpore s ovakvih natječaja dio nastojanja gradske uprave da osigura dodatna sredstva za gradske projekte, a od četiri prijave na županijske natječaje sada su tri potvrđena ugovorima.

- Nećemo stati na tome, i dalje ćemo kvalitetnim projektima osigurati sufinanciranje istih i time osloboditi sredstva gradskog proračuna za ostala ulaganja – napomenuo je Ačkar.