°C 5

Više od milijun kuna za projekte u kulturi, pozivaju se udruge, organizacije i umjetnici da šalju prijedloge

27.01.2021.

Petar Brnada

Grad Velika Gorica objavio je Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u kulturi u 2021. godini u sklopu kojega se pozivaju udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i drugi pravni subjekti koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti da predlože programe/projekte za sufinanciranje iz proračuna Grada u 2021. godini.

Iz Grada ističu da će se sukladno zakonu te prijedlogu Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice iz gradskog proračuna sufinancirati programi/projekti koji se provode na području Grada Velike Gorice ili za korisnike s područja Grada Velike Gorice u 2021. godini.

Prihvatljivi programi/projekti u okviru ovoga poziva su: programi/projekti redovne djelatnosti udruga za očuvanje tradicijske kulture te programi/projekti manifestacija i ostalih aktivnosti u kulturi.

Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupni iznos od 1.040.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 240.000,00 kuna, priopćili su iz Grada.

U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovoga poziva detaljno su opisani uvjeti javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava. Prijavljeni program/projekt mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.

-Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr). Natječajna dokumentacija se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku: „PRIJEDLOZI PROGRAMA/PROJEKTA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI – NE OTVARATI“ na adresu: Grad Velika Gorica, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica. Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se i u elektronskom obliku na mail adresu: natjecaj.kultura@gorica.hr- navode iz Grada uz napomenu da se u elektronskom obliku šalje samo prijavni obrazac i prilozi vezani uz objašnjenje ili dopunu programa/projekta.

Također ističu da će se razmatrati samo prijedlozi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Od prijavitelja čije prijave imaju nedostatke koji ne utječu na sadržaj prijave bitan za ocjenjivanje prijave, može se tražiti naknadno dopunjavanje odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima u roku od 3 dana od dana primljene obavijesti.

Rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 1. ožujka 2021. godine, a sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: natjecaj.kultura@gorica.hr.

Dokumentaciju možete pronaći OVDJE.